Något färre hänvisas till andra kliniker. Foto: Stefan Källstigen

Fler får föda på den klinik de valt

Andelen kvinnor som får föda på den klinik de valt ökar nu något. Ändå har över 1 200 kvinnor hänvisats till annan klinik hittills i år.

  • Publicerad 20:50, 25 sep 2018

Under årets första åtta månader föddes 19 591 barn i Stockholms län. Av dem föddes de allra flesta, 18 318 barn, på den klinik som föräldrarna valt. Det visar siffror från Stockholms läns landsting.

Men över 1 200 kvinnor fick föda någon annanstans, och vid 97 av förlossningarna hänvisades föräldrarna till sjukhus utanför länet, då det var fullt på förlossningsklinikerna.

Samtidigt tog Stockholms läns landsting emot 222 födande från andra län under perioden.

Många oroliga

För en del blivande mammor är ovissheten, och risken att få åka långt till BB, en källa till oro, något som Mitt i nyligen skrivit om.

Men faktum är att antalet hänvisningar nu minskar. Mellan januari och augusti 2018 fick 93,5 procent föda på den klinik de valt.

Det är glädjande att fler får föda där de själva så önskar

Ella Bohlin

Motsvarande period förra året fick en procent färre, 92,5 procent, föda där de valt.

– Det är glädjande att fler får föda där de själva så önskar. Men fortfarande finns det mycket arbete att göra för att nå visionen om noll procents utomlänshänvisningar, säger Ella Bohlin (KD) barn- och äldrelandstingsråd.

Fakta

Klinik väljs i vecka 25

I Stockholms läns landsting finns vårdval inom förlossningsvården. Det innebär att fri etableringsrätt råder för förlossningskliniker.

I graviditetsvecka 25 kan föräldrar välja en förlossningsenhet som har plats den vecka som förlossningen är beräknad.

Barnmorskan i mödravården har överblick över var det finns plats och hjälper till med valet.

När förlossningen sätter igång ska de blivande föräldrarna kontakta den förlossningsklinik de har valt.

Om det skulle vara fullt just det dygnet ordnar kliniken en plats på en annan enhet.

Källa: SLL
Visa merVisa mindre