Fler arbetslösa i pandemins spår

Coronaviruset började spridas veckan efter sportlovet 2020. Sedan dess har 113 personer i Solna gått bort till följd av covid-19, tre av fyra hade äldreomsorg.

  • Publicerad 08:15, 26 feb 2021

Vad gäller smitta tog antalet positiva tester fart under andra vågen. I november hade Solna nära 400 fall på en vecka. Sedan årsskiftet ligger det på cirka hundra i veckan.

Solna har slitit med hög personalfrånvaro särskilt i skola och förskola, men ekonomiskt står kommunen stadigt, säger Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Det går bra för Solna även om året har varit ett hack i utvecklingen. Vad gäller arbetslöshet, tillväxt och stora projekt har takten gått ner, men inte stannat av. Så det är ingen katastrof. Däremot har verksamheter och människor påverkats och jag har stor respekt för att året har varit en kris för dem.

Bättre än länssnittet

Arbetslösheten var i januari 6,6 procent, en försämring med 1,8 procentenheter jämfört med i fjol.

Ungdomsarbetslösheten, där Solna normalt ligger väldigt lågt, är uppe på 7,2 procent. Det är en dubblering från 2019.

Pehr Granfalk betonar att siffrorna är bättre än länssnittet, men:

– Vi kommer att under kommande år ha ett stort fokus på att hantera följdverkningar av pandemin. Om den svenska vaccinstrategin fungerar kommer vi i Solna att lättare kunna hantera det än på de flesta andra ställen.

Bland annat lanserades efter sommaren kommunala höstjobb.

”Ganska många brister”

Pehr Granfalk är imponerad av hur kommunens verksamheter anpassat sig efter olika smittolägen och restriktioner.

Att 60 kvinnor och män dött på Solnas äldreboenden kommenterar han så här:

– Vi hade tidigt besöksstopp på äldreboenden, men jag kan bara beklaga att den svenska strategin hade ganska många brister. Det vi har lärt oss är att vi inte kan lita på att vi från nationellt håll kommer att förses med skyddsutrustning. Vi bygger själva upp ett lager så att vi har när något liknande sker nästa gång.

"Vi kommer att kommande år ha ett stort fokus på att hantera följdverkningar av pandemin", säger Pehr Granfalk. Foto: Leif Oldenburg