Fler anmälningar om hot och våld på häktena

På länets samtliga tre häkten ökar anmälningarna om hot och våld. På ombyggda Kronobergshäktet handlar det främst om ökat hot mot personalen, på de två andra – i Sollentuna och Huddinge – ökar våldet mellan intagna.

  • Publicerad 04:55, 22 okt 2019

Hot och våld är en del av vardagen på länets häkten.

Det visar statistik från Kriminalvården som Mitt i har begärt ut.

Från januari till september hade 329 anmälningar gjorts på de tre häktena Huddinge, Sollentuna och Kronoberg. Det är fler än under hela fjolåret då 316 anmälningar rör händelser som rubriceras som hot och våld.

Kronoberg har flest anmälningar

Flest anmälningar görs på Kronobergshäktet. Hittills i år, mellan januari och  september, har 187 anmälningar gjorts vilket kan jämföras med 163 anmälningar under hela 2018.

Fakta

Anmälningar om hot och våld på häktena

Häktet Huddinge:

Hot och våld mot anställda

2017 48 anmälningar

2018 37

2019 27 (januari-september)

Hot och våld mellan klienter

2017 16

2018 6

2019 13

Häktet Sollentuna:

Hot och våld mot anställda

2017 104 anmälningar

2018 90

2019 69 (januari-september)

Hot och våld mellan klienter

2017 32

2018 20

2019 33

Häktet Kronoberg:

Hot och våld mot anställda

2017 82 anmälningar

2018 146

2019 173 (januari-september)

Hot och våld mellan klienter

2017 5

2018 17

2019 14

Kronobergshäktet byggdes om 2017 och hade då begränsad kapacitet.

Källa: Kriminalvården
Visa merVisa mindre

Främst handlar anmälningarna om hot och våld mot personalen, de anmälningarna har under 2019 ökat med 19 procent.

Även på häktena i Huddinge och Sollentuna är anmälningarna om hot och våld mot personalen i flertal. De anmälningarna minskar dock. I stället ökar anmälningar om hot och våld mellan de intagna där.

Men att hot och våld mellan de intagna på häktena i Huddinge och Sollentuna ökar kan enligt Ulf Mossberg, pressekreterare på Kriminalvården, vara ett resultat av ”gedigna utbildningsinsatser”:

– Det som tidigare rapporterats som ordningsstörningar har nu uppmanats att man kategoriserar som hot och våld, svarar han i ett mejl till Mitt i.

Lokalerna kan vara förklaring

Att motsatt utveckling kan ses på Kronobergshäktet, som byggdes om 2017, kan enligt Ulf Mossberg förklaras av hur Kronobergshäktet är byggt:

– Kronoberg har väldigt få gemensamhetsplatser där klienter kan träffas. Det gör att det är små möjligheter till att våld mellan klienter då kan uppstå.

Däremot ökar hot och våld mot personalen på Kronobergshäktet. Enligt Ulf Mossberg har det flera förklaringar:

– Kronobergshäktet har nya rutiner vad gäller ordningsstörningar som ska rapporteras men har också ett hårt tryck avseende inskrivningar.

Kriminalvården har ingen definition av hot och våld, vad som bedöms som hot och våld är en subjektiv bedömning av den som rapporterar incidenten, enligt myndighetens presstjänst.

Fakta

Vanligast orsaker till hot och våld

Hot är vanligare än våld på Kriminalvårdens anstalter.

De flesta situationer beror på missnöje kring vardagliga händelser, som matutdelningar, visitationer, tillrättavisningar, negativa besked, delgivningar, diskussioner kring medicin och i samband med förflyttningar.

Källa: Kriminalvården