Olle Burell (S), skolborgarråd, föredrar kommunikation före anmälningar. "De tar resurser" Foto: Stefan Källstigen

Fler anmäler i rika Bromma än i Rinkeby

I Västerort och Bromma haglar anmälningarna till skolinspektionen. Men i Tensta och Rinkeby anmäler knappt någon. Skillnaderna mellan stadsdelarna är stora. – Välutbildad medelklass är van vid att framföra sina åsikter, säger Olle Burell (S), skolborgarråd.

  • Publicerad 10:33, 5 jun 2018

Trollbodaskolan i Hässelby har på tre år haft 15 ärenden uppe i Skolinspektionen, varav två har lett till allvarlig kritik. Flera av anmälningarna gäller kränkande behandling. Även Nälstaskolan i Vällingby har haft problem med kränkande behandling och tvingats betala skadestånd på tusentals kronor till elever som utsatts av personal.

Överlag så har skolorna i Västerort haft nära 200 ärenden. Också i Bromma är anmälningsfrekvensen hög och i Spånga ökar de.

”Klasskillnader bakom anmälningar”

Men i Tensta och Rinkeby är det väldigt få som anmäler. Av de 33 ärenden som kommit in så ledde inget till föreläggande från Skolinspektionen. Även Kistas skolor har få ärenden, endast 27 stycken de senaste tre åren.

Olle Burrell (S) skolborgarråd, tror att de stora variationerna beror på klasskillnader.

– Välutbildad medelklass är van vid att kommunicera och framföra sina åsikter men om man har lägre utbildning så kanske man drar sig lite grann och hellre löser sin kommunikation i det dagliga, säger han.

Hur ser du på att anmälningarna till skolinspektionen ökar generellt?

–  Vi ska komma ihåg att varje anmälan i någon mån är ett misslyckande för skolan. Det äter också upp resurser och får den negativa konsekvensen att det stjäl mycket tid från undervisningen. Det är inte bra, säger han.

Kraftig markering

Olle Burell tycker att såväl skola som föräldrar ska sträva efter att få ner antalet anmälningar och försöka lösa konflikter direkt när de har uppkommit.

– Mina föräldrar utgick från att skolan gjorde sitt jobb. Nu, 30 år senare, är vi inne i ett helt annat skolsystem. Många kallar det skolshopping, där föräldrar beter sig lite som man gör i kundsituationer. Att skicka en anmälan är att ropa på hjälp från staten och det är viktigt att ha den möjligheten. Men det är en stark markering och då är det också viktigt att den används på rätt sätt, säger han.