Fler äldre försätts i skuld. Foto: Mostphotos

Fler äldre sitter fast i skuldfällan – så många bor i din kommun

Antalet pensionärer som fastnar hos Kronofogden ökar för varje år. Gamla ränteskulder från 90-talskrisen pekas ut som en stor orsak. – De har ofta haft skulder hos oss i många år, säger Johan Krantz, analytiker på Kronofogden.

  • Publicerad 05:00, 25 apr 2019

Antalet pensionärer i Stockholms län som fastnat hos Kronofogden har ökat med 45 procent sedan 2010.

Den långvariga ökningen kan enligt Kronofogden inte förklaras med att de äldre har blivit fler – eller att människor får det sämre när de går i pension.


Skuldsatta äldre blir allt fler 

Antal personer över 65 år som har skulder hos Kronofogden år 2013 och 2018. Siffror för Stockholms kommun redovisas längre ner i artikeln.

Källa: Kronofogden


Svaret är helt enkelt att människor bär runt på gamla skulder.

– Orsaken till att fler äldre är skuldsatta beror på att de ofta har haft skulder hos oss i många år. De hör till en generation som i vissa fall bär med sig ett skuldbagage ända från den så kallade 1990-talskrisen, säger Johan Krantz, analytiker på Kronofogden.

Han säger att ju längre tid man lever med skulder, desto svårare blir det att ta sig ur situationen.

Anhöriga kan förhindra skulder

Den allra största orsaken till att man har skulder, enligt analysen, är räntorna. De som är över 65 har också dubbelt så höga skulder som de under 65 år.

Men det är inte bara gamla skulder som orsakar att åldringar fastnar hos Kronofogden. Allt fler äldre över 80 får också sin första skuld. Enligt myndigheten skulle de här skulderna kunna undvikas om omgivningen hjälpte till.


Ökat för varje år i Stockholm

Antal personer över 65 år i Stockholms kommun som har skulder hos Kronofogden. Från 2010 till 2018.

Källa: Kronofogden