Nybygge. MTR valde Flemingsberg eftersom området står inför en stor utbyggnad. Det gör det möjligt att sätta in projektets trygghetsåtgärder tidigt. Foto: Mostphotos

Flemingsberg tar hjälp av Colombia mot droghandeln

Under en tvåårsperiod ska tryggheten på och runt Flemingsbergs station genomlysas och förbättras. Det görs som en del av ett internationellt samarbete mellan Sverige, Colombia, Brasilien och Mexiko.

  • Publicerad 13:36, 3 dec 2019

I november reste svenska representanter, under ledning av Svenska institutet, till Colombias näst största stad Medellín som en del av projekt kring säkerheten i kollektivtrafiken. Sex pilotprojekt valdes ut, bland annat ett om övergrepp och sexuella trakasserier på busstationer i Bogotá och ett annat om rån på en busslinje i Fortaleza i Brasilien.

Pilotprojektet på svensk mark handlar om öppen droghandel runt Stockholms pendeltågsstationer. Projektet görs i samarbete med MTR och de har valt att särskilt studera Flemingsberg.

– Den öppna droghandeln är absolut inte värst på Flemingsbergs station. Men det finns andra förutsättningar där som är intressanta, inte minst eftersom området står inför så stora förändringar de kommande åren. Det ger oss möjlighet att få in trygghetsskapande åtgärder i ett tidigt skede och att förändra de offentliga ytorna, säger Thomas Ahlskog, trygghetschef på MTR Nordic.

Modell för hela Stockholm

En expertgrupp med representanter från de fyra länderna har utsetts och de kommer att arbeta med projektet i två år. Tanken är att modellen som arbetas fram i Flemingsberg ska bli vägledande för trygghetsarbetet i resten av kollektivtrafiken i Stockholm.

Vad expertgruppen kommer att arbeta med för åtgärder är för tidigt att säga. Thomas Ahlskog tror att de kan lära mycket av de sydamerikanska experterna.

– Det är klart att det är olika magnitud på problemen och olika förutsättningar kulturellt och strukturellt. I Medellín pratade vi bland annat om en bytesstation mellan tunnelbana och buss i Mexiko City där det varje dag passerar en halvmiljon resenärer, riktigt så stora stationer har inte vi. Men vi har absolut saker att lära av dem, eftersom grundproblemen oftast är desamma.