RENT. Att det byggs dammar på ängen kommer minska föroreningar från dagvattnet i Albysjön, men vattenkvaliteten vid badplatsen påverkas också av andra saker, så som omsättningen på vattnet. Foto: Claudio Britos

Fittja äng blir vattenland – för insekter och fåglar

Dammar för insekter och fåglar, nya grillplatser och bättre belysning. Det är nästa steg i att göra Fittja äng ännu bättre.

  • Publicerad 09:38, 5 sep 2019

Utvecklingen av Fittja äng fortsätter. Under vintern kommer ett stort projekt starta för att bygga dammar i den södra delen av ängen.

Dammarna ska samla dagvatten, alltså regn- och smältvatten som rinner av tak och markytor, för att rena det innan det släpps ut i Albysjön igen. De är alltså först och främst till för att minska utsläpp av föroreningar via dagvattnet, men det finns också andra fördelar.

– De nya vattenmiljöerna och grönytorna skapar nya livsmiljöer för växter, insekter och fåglar, främjar biologisk mångfald och en större artrikedom. Vi skapar attraktiva parkmiljöer runt om dammarna för människor att vistas i och vi skapar platser som ger bra pedagogiska möjligheter för förskolor och skolor, skriver Eva Hagland som är ansvarig för projektet på Botkyrka kommun, i ett mejl till BotkyrkaDirekt.

Anläggningsarbetet beräknas vara klart i slutet av 2021.

Planen: Nu ska Fittja äng bli badbart

Förutom dammarna kommer ängen även få nya sittplatser och grillplatser, nya blomrabatter, träd och buskar, bättre belysning och en ny bredare gång och cykelväg som inte ligger så att den blir översvämmad.

I dagvattenprojektet ingår även en damm i grönområdet mellan E4:an och Postängsvägen som kommer byggas samtidigt som den på Fittja äng, och en på Alby äng, som kommer börja byggas tidigast vintern 2021 – 2022.

Totalt ligger projektbudgeten på cirka 200 miljoner kronor, där Boverket har bidragit med 23,8 miljoner kronor, för dagvattenparkerna i Fittja. Projektet började 2017 och pågår fram till 2024.