Efter 50 år lägger Fisksätra scoutkår ned sin verksamhet efter att ha förlorat sin föreningslokal (genrebild). Foto: Pekka Pääkkö

Fisksätra scoutkår förlorade hyreskontraktet – lägger ner efter 50 år

Efter 50 år läggs Fisksätra scoutkår ner. Enligt scoutkårens styrelse är bakgrunden att fastighetsägaren med kort varsel har sagt upp föreningens lokal.

  • Publicerad 15:29, 11 maj 2022

Gett minnen för livet åt många av de som växt upp i Fisksätra!

Fisksätra scoutkår bildades 1972 och är Fisksätras äldsta förening. Men samtidigt som föreningen firar 50 år läggs den alltså ned.

”Efter att fastighetsägaren sagt upp hyresavtalet för scoutlokalen med kort varsel konstaterar scoutkårens styrelse att det inte längre finns förutsättningar att bedriva scoutverksamhet. Fastighetsägaren motiverade uppsägningen med att scoutlokalen behövs som kontor för lokala byggprojekt i Fisksätra”‚ skriver scoutkårens ordförande Gabriel Hast Samils på föreningens Facebooksida.

Scouting för familjer

Föreningen har under senare år ”främst bedrivit scoutverksamhet för de yngsta barnen inom ramen för familjescouting med syfte att skapa en bra grund för fortsatt tillväxt.”

”Från styrelsens sida beklagar vi situationen, fast vill samtidigt tacka alla ideella scoutledare och alla de över tusen scouter som genom åren bidragit till en fantastisk verksamhet och gett minnen för livet åt många av de som växt upp i Fisksätra!”, skriver Gabriel Hast Samils.

”Jag tänker ringa dem”

Stena fastigheters fastighetschef Karin Linander beklagar situationen.

– De har haft lokalen hyresfritt i flera år och vi ser hela tiden över våra kontrakt. Vi har föreslagit att de kan utnyttja Hyresgästföreningens lokaler, de har ju tre olika lokaler i Fisksätra – också hyresfritt – som hyresgäster och föreningar ska kunna använda. Jag tycker att det är synd att Scouterna lägger ner, det är en trevlig organisation som behövs i samhället. Jag tänker ringa och prata med dem. Vi fick inte de här signalerna när vi pratade med dem.