Fiskarnas tur att leka runt granen

Julgranarna kastas ut – och blir till lekrum för Ulvsundasjöns fiskar. På onsdagen sänkte Solna stad för första gången ner insamlande julgranar i Ulvsundasjön vid Huvudstabadet.

  • Publicerad 18:56, 24 jan 2018

Granarna är tänkta att skapa skyddande miljöer i vattnet där fiskar kan leka och gömma sig.

Projektet genomförs i samarbete med Sportfiskarna, som även fanns på plats för att visa hur man tillverkar så kallade risvasar.

På grenarna och barren kan fiskar som abborre och gös sedan i flera år framåt fästa sin rom och de växande ynglen gömma sig för att inte bli uppätna. Även kräftdjur använder risvasarna för att gömma sig. Risvasarna får fiskarna och kräftdjuren att bli fler och må bättre, vilket ökar den biologiska mångfalden i sjön.

– Solnas sjöar är en viktig del av stadens miljö. Att med hjälp av återvunna julgranar kunna förbättra fiskarnas livsvillkor är en fantastisk möjlighet att gynna den biologiska mångfalden i Ulvsundasjön, säger miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Anna Lasses (C).

Många solnabor valde att lämna in sina julgranar vid stadens officiella julgransinsamling under helgen den 20–21 januari. Totalt samlades nästa tre ton julgranar, eller cirka 690 stycken, in. Likt tidigare år flisas många av dessa granar för att sedan användas till att skapa fjärrvärme. Men nu har kretsloppet fått ännu en positiv aspekt: fiskvänliga lekplatser.