Finns inga fler planer på att bygga bort hemlösa i Stockholm

Efter att ett staket satts upp vid Stadsarkivet – enligt trafikkontoret finns inga planer på fler galler eller staket för att hålla hemlösa borta i Stockholm.

  • Publicerad 16:28, 24 mar 2015

Ett staket har satts upp vid Stadsarkivet på Kungsholmen för att hemlösa inte ska kunna sova under trappan. Det rapporterar DN i dag. Även vid Tekniska nämnden på Kungsholmen har hemlösa blivit bortkörda. Där har galler satts upp vid en lastkaj för att hemlösa inte ska kunna söka skydd.

Enligt Mats Freij på Trafikkontoret finns inga planer på fler lösningar likt dem på Kungsholmen för att få bort oönskade element i stadsbilden.

– Det här är två ganska exceptionella lösningar, säger han.

Inga direktiv från staden

Veronica Wolgast Karlberg vid socialförvaltningen i Stockholm arbetar med frågor som rör fattiga EU-migranter. Enligt henne handlar det här om att staden inte vill ha några boplatser eller sovplatser på allmän plats.

– Många platser är inte avsedda för boplatser eftersom de kan vara direkt farliga eller av andra anledningar olämpliga. Men däremot finns det inget uttalat eller planerat från stadens sida att man ska bygga bort platser som används som sovplatser, säger hon.

Exkluderande design

I höstas gick debatten het om hur man genom design vill få bort hemlösa från stadsmiljön, så kallad exkluderande design. Det kan vara lutande bänkar som gör att man rullar av bänkar om man somnar. Eller bänkar som har armstöd i mitten som omöjliggör att man kan ligga ned. Enligt arkitekten Ola Andersson, som arbetar med Situation Stockholm, är det inte ovanligt att man i Stockholm designar bort allmänheten.

– I de här fallen på Kungsholmen är det väl upp till förvaltaren eftersom platserna verkar befinna sig på någon slags tomtmark. Men det är mer regel än undantag att man inom ambitiös stadsplanering lägger hinder för allmänheten. Det kan vara stenmurar som gör att man inte kan korsa ytor eller bänkar man inte kan ligga på.

LÄS ÄVEN: Arkitekter: "Bygg skydd för utsatta i Hornstull

Han fortsätter:

– Det handlar om att man vill styra folks beteende. En arkitekt tycker att det är trevligt med pensionärer som sitter på en parkbänk och matar fåglarna. Du ska däremot inte ligga på bänken. Att sätta ut parkbänkar handlar inte om en service till allmänheten – det är en estetisk grej, säger han.