Finns i sjön. Det finns gott om ål i Vallentunasjön, men den ål som fångas ska slängas tillbaka. Foto: Lydia Farran-Lee

Finns i Vallentunasjön – vet du egentligen hur rikt djurliv vi har?

Ålen, ett djur som hotas av utrotning har hittat sin fristad – i Vallentunasjön. Men det är inte bara ålar som trivs. Bävern bor vid sjön och gösar och abborrar simmar i vattnet. Och högt över ytan svävar havsörn och en mängd andra fåglar.

  • Publicerad 15:33, 3 apr 2017

När yrkesfiskarna tar upp vitfisk ur sjön för att försöka göra den mindre övergödd kommer både vitfisk, rovfisk och en å annan ål med. Men ålarna är fridlysta djur, så de släpps tillbaka.

– Det är kul och intressant att vi har ål här. När vi har varit ute och fiskat med trål och bottengarn har vi fått upp ålar med fångsten. Vissa år många, andra år färre, och det kan bero på att vi fått upp samma ål flera gånger. Exakt mängd kan vi inte säga, säger Anton Mankesjö, miljöplanerare på Vallentuna kommun.

Han berättar att fiskare planterat in ålen vid flera tillfällen, och det kan påverka hur mängden ål i sjön varierar.

– Efter ett visst antal år, 10–20 år, simmar ålen till Saragassohavet. Om man planterat in mycket vid ett visst tillfälle kan det vara många som simmar iväg samtidigt.

Hur kommer då ålen från Vallentuna till Saragassohavet från? Jo, sjön har utlopp i Hagbyån som går till Norrviken, vidare till flera sjöar som har förbindelse – och sedan är det Östersjön som gäller.

Ålar äter fisk och kräftdjur, de är allätare.

– Om vi har väntat länge med att ta upp fisken kan det vara ont om fisk i bottengarnet för då har ålarna ätit upp dem. Man kan se det som att vi har ordnat med mat åt ålarna ibland, säger Anton Mankesjö.

Havsörn har synts till vid sjön, liksom flera andra fåglar som trivs nära sjöar. Foto: Jan Gustavsson

– Det har också kommit in uppgifter om att uttrar har kommit tillbaka till sjön och det finns också minkar. Minken är en så kallad invasiv art som kan ställa till med problem eftersom de jagar och äter bland annat sjöfåglar. Fiskevårdsföreningen ska diskutera minken mer i detalj och hur man ska hantera den.

Mink.

Ett annat djur som fascinerar är bävern. Vid Vallentunasjöns södra utlopp, Hagbyån, hade bävrar dämt till det så pass att fiskar fick svårt att vandra. Det finns sammanlagt minst fyra bäverhyddor i sjön och dess utlopp.

– Bävrar är lustiga djur. Men de kan ju ställa till med problem. Man får helt enkelt göra en bedömning: ställer hyddan till med så mycket problem att vi måste riva den? Personligen tycker jag frågan om bäver är svår. Till sin natur fäller bävern träd och bygger uppdämningar i vattendrag, det är så den är skapt och så den lever. Men det levnadssättet stöter ofta ihop med oss människor. Dämmena kan orsaka översvämningar som i sin tur ställer till problem för oss. Det är synd om de bävrar vars hyddor rivs, men det är också jobbigt för de människor som eventuellt får källare och tomter översvämmade.

Bäver. Foto: Roffe Andersson

När det gäller fisk finns det framför allt gott om vitfisk som tas upp i stora mängder varje år för att få till en klarare sjö som är mindre övergödd.

– Vitfisk är framför allt braxen, löja och mört. Man kan absolut äta dem, men det är inte poppis just nu i Sverige. Det är mycket ben i fisken, det kanske är därför, säger Anton Mankesjö.

Mer populära matfiskar finns också. Som abborre, gädda och gös. Kan de ätas då?

– När man undersökte brandövningsplatsen vid Åby ängar förra året hittade man gifter som troligen kan härledas till brandskum. Då ville vi säkerställa hur fisken i sjön mådde, och vi beställde en miljögiftsrapport. Man fann giftet PFOS i fisken som överskrider miljökvalitetsnormen för fisk, vilket är normalt för urbana sjöar. Likadant är fallet med kvicksilver. Men sammantaget med låga nivåer av andra gifter drar rapporten slutsatsen att fisken från Vallentunasjön kan ätas utan restriktioner.

Missa inte bildspelet nedan med fantastiska fågelbilder – bläddra bland bilderna med hjälp av pilen.