CHEF. Kommundirektören Mattias Jonsgården berättar om hur han ser på den senaste tidens turbulens och om hur Håbo kommun ska bli en attraktiv arbetsplats i framtiden. Foto: Daniel Sjöberg

”Finns en frustration hos mig också”

Den 14 september klev Mattias Jonsgården in som kommundirektör i Håbo Kommun. En kommun med uppenbart stora problem.

  • Publicerad 10:30, 22 maj 2021

I drygt 30 år arbetade Vipul Vithlani i Håbo kommun innan han nyligen köptes ut.

Läs mer om det här

Enligt uppgifter till Mitt i Bålsta var det dock inte kommundirektören som ledde kritiken mot Vithlani, utan tvärtom den som såg att det fanns problem med de anklagelser som framförts.

Jonsgården kan inte kommentera överenskommelser i specifika fall. Han säger:

– Överenskommelser är ingenting vi eftersträvar eller något vi ska göra. Det viktiga för mig är att skapa en trygg organisation där vi har tydliga uppdrag, säger han.

Många är missnöjda

Lättare sagt än gjort kan man misstänka i en organisation där en arbetsplatsundersökning nyligen visade att 6 av 10 medarbetare inte skulle rekommendera Håbo som arbetsplats.

60 procent alltså som uppenbarligen inte tycker att Håbo kommun är en bra plats att arbeta på.

Jonsgården:

– Jag tänker så här: Vi har gjort den här undersökningen som är ett viktigt verktyg. Här synliggör vi någonting som vi nu jobbar med. Alla verksamheter jobbar med detta. Något som är viktigt att ta med sig är att det finns mycket gott i undersökningen från medarbetarhorisonten.

Han vill, förstås, jobba för att Håbo kommun ska vara en attraktiv arbetsplats.

– Det här öppnar upp för dialog och det tror jag är en nyckel för att vi ska få fler medarbetare att vara ambassadörer för kommunen.

Är frustrerad

Mattias Jonsgården vill tillsätta resurser i form av tid och pengar till det arbetet:

– Det finns en frustration hos mig också. Vi gör saker nu och vi ska rusta våra chefer och utbilda kring bitarna som handlar om arbetsmiljö.

Men 6 av 10 medarbetare skulle alltså inte rekommendera sin egen arbetsplats till andra.

Har ni kunnat identifiera vad som gör att det ser ut så här?

– Vi ska jobba med utvecklingsområdena och ta fram handlingsplaner och en åtgärdsplan. Det finns en problematik bland cheferna och mycket av det som jag får till mig handlar om kommunikation och information.

Måste vara tydligare

Han fortsätter:

– Hur de övergripande målen bryts ner och hur det ska hänga ihop, där är vi inte tydliga. Det finns säkert fler delar, tydlighet är vad som förväntas av cheferna och medarbetarna. Det är viktigt och har vi inte det så hamnar vi här.

Visste du att det var så här när du hoppade på det här jobbet?

– Jag kom ju hit i april 2019 (för att bli lokalförsörjningschef) och jag såg att tydligheten saknades i mångt och mycket. Jag förstod att det fanns en utmaning och jag är beredd att anta den utifrån min roll och det tänker jag göra så länge jag har förtroendet.

Du säger att du känner ett förtroende från politiken. Har du förtroende för de under dig?

– Jag har förtroende för min personal, chefer och medarbetare. Sedan är jag självkritisk och rannsakar mig själv.

En hel del återstår

Samtidigt har många medarbetare köpts ut från Håbo kommun och det för stora pengar, något som flera medier rapporterat om. Senast alltså ekonomichefen.

Är ni klara med ”den nya organisationen” nu?

– Nej, Det är svårt att säga. Vi håller på med en samverkan kring organisationsstyrelsens förvaltning. Det pågår nu. Den är inte beslutad ännu och sedan diskuterar politiken den politiska organisationen, hur den ska se ut.

Högaktuellt

Han konstaterar att det är ett högaktuellt ärende.

– Det arbetas både med tjänstemannaorganisationen och den politiska. Vi är i en förändringsprocess, men inte att vi kastar upp hela kommunen utan där det behöver förändras.

Betyder det att finns fler personer som kommer lämna sina uppdrag?

– Det vet inte jag. Utgångspunkten är att vi förändrar oss i olika arbetssätt. Personerna som finns här i dag, vi ska förtydliga deras uppdrag. Men sedan är det klart att rollerna kanske ser annorlunda ut.

Om du ska sälja in Håbo kommun i dag, om du till exempel ska anställa en ny ekonomichef, hur gör du det då?

– Det finns väldigt mycket bra i kommunen. Vi har ett tydligt metodiskt arbete framåt där vi har de viktiga bitarna med oss.

Drogs tillbaka. Vipul Vithlani köptes ut, men kommundirektör Jonsgården var den som drog tillbaka alla anklagelser mot ekonomichefen: "Promemoria efter KPMG's utredning av pensionsavtal, kostnader och handhavande daterad 2021-03-23 dras härmed tillbaka då tillkommande fakta inkommit", undertecknat Mattias Jonsgården.

Striden om gräddhyllan i Kungsängen

Bygget av Svartviks Strand kommer allt närmare. Planerna för ett nytt bostadsområde vid Svartviken i Kungsängen har varit en långdragen process av överklaganden i olika instanser. Mark- och miljööverdomstolen river nu upp tidigare instans beslut...måndag 14/6 14:32

Antalet covidfall fortsätter minska i Upplands-Bro

Drygt 10 000 Upplands-Brobor har fått första sprutan. Antalet konstaterade fall av covid-19 i Upplands-Bro fortsätter minska. Siffrorna kan dock ha påverkats av ett intrångsförsök i Folkhälsomyndighetens databas.fredag 11/6 15:38