Finns det plats för dig i skyddsrummet?

Befinner du dig i Upplands Väsby kommun är oddsen hyfsat höga att du får plats i ett skyddsrum. Men läget är sämre i många andra Stockholmskommuner. Regeringen har bestämt att nu ska befolkningsskyddet ses över.

  • Publicerad 12:33, 17 feb 2017

I källaren på Dragonvägen 68 ska 270 Väsbybor inhysas om kriget bryter ut och det börjar falla bomber över staden. Den informationen är lätt att ta till sig genom Myndigheten för Samhällskydd och beredskaps hemsida.

Men när Ulf Larsen släpper in oss är det bara skylten som just säger ”Skyddsrum” som vittnar om att det här är en plats där vi kan söka skydd mot bränder, gas, radioaktivitet och biologiska stridsmedel. Utrymmet används som förråd för de boende i lägenheterna.

Så hur står det till med våra skyddsrum?

Jo, om kriget kommer är Upplands Väsby en relativt trygg kommun att befinna sig i. I vart fall om man ser till antalet skyddsrumsplatser och befolkningens storlek. Här finns det rum för 90 procent av befolkning i 279 skyddsrum. Betydligt bättre ställt än i många andra Stockholmskommuner.

 

Men 10 procent skulle inte på plats i ett skyddsrum om kriget kom.

En nödutgång i ett av de boendes förråd. Bakom luckan finns en stege upp, en väg ut om byggnaden bombas.

Länge har inspektionsrundorna till skyddsrummen minskat och skyddsrummen blivit färre runt om i landet. Samtidigt har befolkningen växt i många kommuner.

Men regeringen har bestämt att Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) ska göra en översyn av befolkningsskyddet i händelse av krig under 2017.

– Det är flera delar i att se över förutsättningarna för ett modernt och framtida befolkningsskydd. Skyddsrummen är en del av det, säger Svante Werger, kommunikationsdirektör på MSB.

Hos Väsbyhem är de allra flesta skyddsrum i bruk som just lägenhetsförråd. Så, kommer vi behöva ta skydd bland gamla loppismöbler och fotoalbum?

– Inom allmännyttan är det standard att det är inräknat som förrådsutrymme för de boende, säger Ulf Larsen, Väsbyhem.

Att skyddsrum hyrs ut eller används som förråd är inget ovanligt och det är helt okej – så länge det kan återställas till skyddsrum inom 48 timmar, uppger MSB.

– Om det är så att skyddsrummet behöver användas kommer vi få lyfta ut de här stålgrindarna. Väggarna är i lättbetong och de slår man ner helt enkelt. Det ska gå bra inom 48 timmar, säger Larsen.

I ett förråd finns latrintrummor.

Men i skyddsrummet finns också särskilda förnödenheter i ett särskilt förråd, till exempel hinkar. En tillfällig latrinlösning som 270 personer ska få dela på.

– Det finns också pappväggar som kan sättas upp för att dela upp rummet, för att avskilja utrymmen där man kan tvätta sig och sådana saker.

I förrådet finns även ved och olika filter för att rena luften: sandfilter, luftfilter och en fläkt som vevas igång manuellt.

– Det är ju lite primitivt. Men det är sällan det finns ström att tillgå i skyddsrummen och det är väl inte säkert att det finns ström att tillgå i krigstider, säger Ulf Larsen.

Bakgrunden till regerings beslut att se över beredskapen är den världspolitiska utvecklingen som bedöms vara mer osäker än på länge.

Ulf Larsen tittar ner i sandfiltret.

Försvarsfrågorna har i ett mörknande omvärldsläge blivit allt mer aktuella. Kanske är det också därför som MSB har fått fler frågor från allmänheten om skyddsrummen. De flesta av oss har ju ingen aning vart vårt närmaste skyddsrum ligger och vem som skulle släppas in där.

– Den frågan har inte varit högt prioriterad de senaste 15-20 åren. Det är först de senaste åren när det säkerhetspolitiska läget försämrats som frågan blivit aktuell, säger Svante Werger, kommunikationsdirektör på MBS.

Skulle vi klara att ta oss till skyddsrummen om kriget kom i dag?

– Då skulle vi inte ha en förberedd organisation för att hjälpa människor till skyddsrummen, utan skulle behöva improvisera. Det kan jag säga.

LÄS MER: