FILM. Häng med in i Stockholmsbunkern från första världskriget | Det glömda, del 1.

Häng med in i Lännafortet i Skogås. En del av Södra Fronten i Stockholms fasta försvar. Eller "Korvlinjen", som bunkrarna också kallas.

  • Publicerad 19:21, 24 feb 2017

De korvliknande betongbunkrarna byggdes före och under första världskriget. Syftet var att förhindra ett eventuellt landangrepp på Stockholm.

Försvarslinjen kunde bemannas som mest av cirka 40 000 soldater, huvudsakligen värnpliktiga från ”Landstormen” som bestod av vapenföra ”gubbar” över 33 år.

Idag har de militära lämningarna förfallit och tagits över av naturen. Samtiden har satt sitt avtryck, med graffiti och kärleksklotter. J <3 N.

Forten rymmer många fina barndomsminnen. Barnen leker fortfarande krig på ”Krigsamurarna”. Men få minns var de kommer ifrån. Varför de lämnats här, mitt bland bostadshusen i Skogås.

Lännafortet. ”I början var jag livrädd för bunkrarna, men innan fjunen började komma var det en hel del bus som hände där”, berättar Jörgen Bjurling som vuxit upp i Skogås. Foto: Jonas Gosende Grönvik

Militära lämningar. Och samtida lämningar. Foto: Jonas Gosende Grönvik