Fika ska locka kvinnor till Rinkeby centrum

400 fikabiljetter till kvinnor och konstutställningar. Det är två sätt, som centrumägarna hoppas locka fler kvinnor till Rinkeby centrum. – Nu ska vi göra allt för att fler kvinnor ska besöka centrumet och vilja stanna, säger Isabel Enberg, marknadsföringskonsult för centrumägarna Fastpartner.

  • Publicerad 11:07, 18 maj 2018

Nu satsar centrumägarna för att locka fler kvinnor till Rinkeby centrum.

I snart fyra veckor har konstutställningar för och av kvinnor visats i Rinkeby gallerian.

Initiativet kommer från Fastpartner och drivs av Sumaya Okashe och Sumaya Rashid från Swedish youth networkers som försöker föra samman unga kvinnliga entreprenörer i Rinkebygallerian.

Just nu finns inget utbud i Rinekbycentrum som får kvinnorna att stanna kvar. Det försöker vi ändra på

Sumaya Okashe

– Det behövs bättre könsfördelning i centrum. Kvinnor springer in och ut från butiker, men stannar inte. Just nu finns inget utbud i Rinekbycentrum som får kvinnorna att stanna kvar. Det försöker vi ändra på, säger Sumaya Okashe.

De senaste veckorna har de därför arrangerat hennamåling, konstutställning och sminkning i gallerian.

– Vi har märkt skillnad, ”så här länge har jag aldrig varit i Rinkeby centrum” har kvinnor sagt till oss.

Hon tror att mycket handlar om att skapa en bra atmosfär.

Mitt i har under flera år uppmärksammat problemet med mansdominasen i offentliga rummen som centrumen i Järva.

Föreningar och andra frivilliga har genom åren försökt anordna fikagrupper för kvinnor för att de ska ta plats.

Varför har ni som centrumägare inte gjort det här tidigare? 

– Vi har nog inte tidigare förstått vilket koncept vi ska använda oss av. Vi vill inte att det vi gör ska uppfattas som om att vi diskriminera männen eller att det ska missuppfattas som om att vi mutar kvinnor för att de ska komma till centrum. Men nu ska vi göra allt för att fler kvinnor ska besöka centrumet, säger Isabel Enberg, marknadsföringskonsult för centrumägarna Fastpartner.

Vill inte att det ska missuppfattas som om att vi mutar kvinnor för att de ska komma till centrum

Isabel Enberg, Fastpartner

400 fikabiljetter har delats ut till kvinnor

Fastpartner har också delat ut 400 fikabiljetter till tjejer och kvinnor i föreningen Akropol basket

Under hösten kommer fler projekt för att kvinnor ska ta mer plats i centrum, lovar Isabel Enberg.

– Vi tittar på samarbeten med bland andra biblioteket och mammor som nattvandrar, det här är bara början.

Genom åren har Fastpartner arrangerat återkommande temadagar som hälso,- förenings-, och familjedagar i centrum men det här är första gången specifikt riktar in sig på kvinnor.