Fick nog – byter skola till dottern

Slagsmål och mobbning. Ingen undervisning i vissa ämnen. Gryningeskolan i Slagsta är en skola med mycket allvarliga problem enligt Skolinspektionen. – Jag byter skola åt min dotter i höst, säger föräldern Abbe.

  • Publicerad 16:25, 4 maj 2017

Vittnesmålen om missförhållandena på friskolan Gryningeskolan i Slagsta haglar tätt från både lärare och elever i Skolinspektionens rapport:

”En lärare berättar att ibland gråter cirka en tredjedel av eleverna i klassen när de kommer in från rasten” skriver Skolinspektionen.

Karatesparkar och slagsmål

När Skolinspektionens utredare Marie Högstedt besökte skolan fick hon se både våld och mobbning i korridorerna. I Skolinspektionens beslut som kom den 10 april står att ”några elever gör karatesparkar mot varandra, fyra andra elever slåss och en elev blir nertryckt på golvet av flera andra elever. Ingen vuxen syns till i korridoren..”

– Det känns jobbigt att lämna min dotter till skolan, säger föräldern Abbe som berättar att det från och med i höst blir skolbyte.

Skolledare ger annan bild

Rektorn Osman Aden hänvisar frågor om skolan till Yasri Khan som är styrelseordförande för företaget Johai som driver friskolan. När han får höra om föräldern som tänker byta skola för barnet säger han:

– Vi har många vårdnadshavare som inte upplever situationen så, säger han.

Stökiga lektioner

Utredaren har också suttit med under lektioner. Speciellt i förskoleklassen ska det vara problem med studieron enligt Skolinspektionen:

”Under de lektionsobservationer som genomfördes i förskoleklassen rörde sig ett antal elever runt i klassrummet och lekte, brottades, låtsades skjuta varandra och skrek rakt ut med mera. Vid båda lektionsobservationerna var det en hög ljudnivå, bitvis var det svårt att höra vad personen som satt bredvid sade. Några elever satt tysta och lekte. Läraren gav instruktioner och anvisningar som endast ett fåtal elever följde. Endast vid några få tillfällen uppmärksammade lärarna att elever inte deltog i undervisningen.”

Med tanke på borde ordningsproblemen och brister i undervisningen säger utredaren Marie Högstedt:

– Det är både omfattande och allvarliga brister.

”Det har minskat”

Yasri Khan uttrycker sig annorlunda. Han poängterar att det är viktigt att komma ihåg att skolan delvis tar upp elever från socioekonomiskt utsatta områden och att det därför finns speciella utmaningar att ta itu med.

– Det har varit en del incidenter, men det har minskat. Det här är något vi tar på stort allvar och jobbar systematiskt med, säger han.

Kritik mot brister

Rapporten pekar annars på att det under långa perioder inte varit någon undervisning i simning. Inte heller i hem- och konsumentkunskap. Riktigt så illa är det dock inte enligt Yasri Khan. Han menar att skolan brustit i bedömningsmomentet när det gäller simning på grund av vikarier, men att det ändå förekommit undervisning.

Om hem- och konsumentkunskapen säger Khan:

– Enligt vår timplan är det något som ska påbörjas i högstadiet, men från och med i höst kommer vi att införa det i lägre åldrar efter Skolinspektionens beslut.

Pappan vill varna andra

Albybon Abbe verkar dock ha tappat hoppet:

– Jag vill varna andra föräldrar för den här skolan, säger han.

Polisen var på skolan

Skolledningen bekräftar för övrigt att polisen var på skolan förra måndagen. Omständigheterna kring händelsen som ska ha involverat en förälder och en lärare är dock ännu oklara.