Fick fel tolk – barnfamiljs vräktes

Familjen fick en tolk de inte förstod vid mötet på socialtjänsten. Resultatet blev att de inte förstod vilka bidrag de skulle söka eller vilka papper som skulle skickas in. Efter tre månader utan bistånd vräktes de från sitt andrahandsboende.

  • Publicerad 18:32, 3 jan 2018

– Allt jag vill är att vi ska ha ett boende där barnen kan göra sina läxor så de kan bli fria i Sverige och få jobb, säger mamman i familjen.

När vi besöker fembarnsfamiljen på vandrarhemmet är det rörigt. Någon har lämnat avföring på golvet i en av de två gemensamma toaletterna. Både toaletter och dusch luktar tungt av urin.

I familjens två rum på boendet ryms bara två loftsängar och en mindre garderob. På golvet kryper en stor insekt.

– Jag kan inte sova, jag är rädd att de ska klättra in i ögonen. När jag sov fick jag massa bett, det kliar jättemycket, säger den yngsta sonen i familjen och visar en arm täckt av vägglössbett.

När familjen ska göra sina läxor från SFI och skola är de hänvisade till soffan och bordet med fyra stolar i allrummet som delas med ett 30-tal andra gästerna.

Familjen kom till Sverige från Afghanistan 2014. Där hade pappan suttit fängslad i två år av talibanerna, även sonen hotades av fängelse. Efter att pappan lyckats fly från fängelset tog sig familjen till Sverige där alla har beviljats asyl.

För några månader sedan hade familjen en bostad som de hyrde i andra hand i Upplands Väsby. Men när de inte fick försörjningsstöd kunde de inte betala hyra och då vräktes de. Kommunen placerade dem på vandrarhemmet där vi besöker dem.

– Vi förstod inte vår tolk och sen fick vi ingen hjälp. I fyra månader kunde vi inte betala hyran och då hamnade vi här, säger pappan.

Familjen pratar Dari men i papperna Mitt i har tagit del av står det att familjen haft en tolk för persiska på möten med deras handläggare på socialkontoret. Dessutom användes ett myndighetsspråk som familjen inte förstod. Det framgår av journalanteckningarna att handläggaren misstänkte att familjen inte förstod helt vad som sades och familjen själva menar att de sagt ifrån när de inte förstått.

Trots detta plus faktumet att familjen är analfabeter på sitt modersmål har handläggaren skickat ut skriftlig information till dem på svenska.

De har heller inte överklagat beslutet, eftersom de inte förstod att det var något de kunde göra. I dag har de en hyresskuld till sin tidigare värd, därför har värden beslagtagit familjens ägodelar.

Under familjens två första år i i kommunen fick de särskilt integrationsstöd men när det stödet upphörde började problemen.

Upplands Väsbys chef för ekonomiskt bistånd kan inte kommentera enskilda fall men känner inte igen något ärende där en familj ska ha fått tolk utifrån felaktigt språkbehov.

– Det är viktigt att den enskilde förstår och det får vi alltid stämma av. Periodvis har det varit svårt att boka tolk för vissa språk men då får man lösa det med telefontolk, säger Niklas Utterström, chef för ekonomiskt bistånd i Upplands Väsby kommun.

Om man misstänker att den enskilda inte förstår, hur långt behöver kommunen gå för att förklara innan ett beslut fattas?

– Vi har informationsskyldighet och måste säkerställa oss om att den enskilde har förstått. Om det finns tvivel om att den enskilda inte har förstått måste vi rätt till det, säger Niklas Utterström.

Med hjälp av en vän försöker familjen nu överklaga besluten.

Alla familjemedlemmar har valt att vara anonyma.