Sissela Nordling Blanco (Fi) beklagar att Cecilia Brinck (M) lämnar kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter. Foto: Oscar Wetterste/Claes Amrén

Fi undrande till Moderaternas avhopp från råd för mänskliga rättigheter

Cecilia Brinck (M) lämnar Stockholms råd för mänskliga rättigheter, som leds av Feministiskt initiativ. ”Jag är förvånad över att Cecilia inte sagt något tidigare”, säger rådets ordförande Sissela Nordling Blanco (Fi).

  • Publicerad 16:07, 12 dec 2016

Kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter består av 13 ledamöter varav sju är politiker och sju är sakkunniga. Rådet startades efter den rödgrönrosa segern i det senaste valet för att sätta ytterligare fokus på MR-frågor i Stockholm.

MP-politiker får toppjobb som chef i stadshuset

Cecilia Brinck (M), vice ordförande i rådet, väljer nu att hoppa av rådet, som P4 Stockholm skrivit här.

– Jag har blivit alltmer frustrerad under arbetets gång med hur rådet har utvecklats. Vi var emot att det bildades från början men bestämde oss för att ge det en chans. Tyvärr har det inte blivit mer än en diskussionsklubb, om än avancerad. Det är slöseri med kvalificerade människors tid och skattebetalarnas pengar, säger Cecilia Brinck.

Vad hade du hoppats på?

– I delar av Stockholm får människor sina mänskliga rättigheter inskränkta varenda dag. De är offer för våld och hedersrelaterat förtryck och är begränsade i sin vardag. Att vi då tillbringar tid åt akademiska diskussioner är ett slöseri med pengar. Det blir aldrig verkstad.

Moderaterna kommer att låta sin plats i rådet stå vakant. Partiet anser att staden ska lägga mer resurser på att främja mänskliga rättigheter i kommunens vanliga verksamheter.

Ny jämställdhetsgrupp i stadshuset består enbart av kvinnor

Sissela Nordling Blanco (Fi), ordförande i MR-rådet, var inte förvarnad om Brincks avhopp – och beklagar det.

– Jag är faktiskt ganska förvånad över att Cecilia inte sagt något tidigare. Hon har haft alla möjligheter i världen att komma med synpunkter men det har hon inte gjort.

Enligt Cecilia Brinck är det mycket snack och lite verkstad i MR-rådet. Vad åstadkommer MR-rådet konkret?

– Att vända utvecklingen går inte över en natt. Men på ett år har vi åstadkommit mycket för att stärka arbetet med mänskliga rättigheter i Stockholms stad. Vi har utbildat hundratals chefer i jämställdhet, antirasism och mänskliga rättigheter. Om en månad ska vi ha en minnesceremoni för att hedra Fadime Sahindal och uppmärksamma våld i hederns namn – detta på initiativ av en sakkunnig i rådet. Rådets expertis är en oerhörd tillgång för staden, säger Sissela Nordling Blanco.

Nu blir en plats tom i rådet, hur ska ni hantera det?

– Det återstår att se. Jag hoppas att Moderaterna tänker om och inser att det är viktigt att partiet medverkar, säger Sissela Nordling Blanco.

Ska vara rådgivande

Kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter är ett rådgivande organ för kommunstyrelsen som berör frågor kring mänskliga rättigheter.

Mänskliga rättigheter berör frågor som jämställdhet, normkritik, antirasism, icke-diskriminering och tillgänglighet. Det kan till exempel handla om hur staden arbetar aktivt med jämställda arbetsplatser.

Rådet är ett forum för dialog mellan stockholmarna och stadens förtroendevalda i frågor kring mänskliga rättigheter och verkar för att öka kännedomen om mänskliga rättigheter. Rådet samverkar också med stadens nämnder och bolagsstyrelser kring behov av utbildning för stadens medarbetare och förtroendevalda i mänskliga rättigheter.

Visa merVisa mindre