Jobb. Annika Friberg (M) och Ole-Jörgen Persson (M) beskriver båda feriejobben som en viktig del i att få fler unga ut i arbete på lång sikt. Foto: Stefan Källstigen

Feriejobb en viktig nyckel enligt stadsdelarna

Arbetslösheten i både Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta är högre än i andra stadsdelar, även bland unga. En viktig del i ledet för att ändra på siffrorna är att kunna erbjuda så många som möjligt feriejobb, tror lokala politiker.

  • Publicerad 16:44, 21 jun 2022

I Rinkeby-Kista har 1 320 personer fått erbjudande om sommarjobb i år, av knappt 1 500 sökande. Målsättningen har varit att erbjuda 1 100 feriejobb totalt under hela året.

Stadsdelsnämndens ordförande Ole-Jörgen Persson (M), är nöjd. Han tror att det finns ett samband mellan feriejobb och att sedan kunna komma in på den "riktiga" arbetsmarknaden.

– För att råda bot på många av de problem vi har i stadsdelen behöver man komma ut i jobb, ju tidigare man blir självförsörjande desto bättre. Sommarjobben är en bra start, där det finns möjlighet att komma in i arbetslivet, få viktig erfarenhet, ta ansvar och klara sig själv, säger han.

"Stimulera till studier"

I Spånga-Tensta sökte 1 239 personer sommarjobb i år, varav 944 erbjudits en plats och 850 tackat ja. Ambitionen var att erbjuda 900 platser.

– Sedan är det alltid folk som tackar nej eller får andra erbjudanden och vi fyller ut platserna allt eftersom, så vi hoppas kunna erbjuda de flesta som sökt, säger Annika Friberg (M), ordförande i nämnden.

Även hon tror att feriejobben har stor effekt.

– Jag tror det ger ringar på vattnen. Självklart för att man skaffar sig viktig erfarenhet, men också för att man får känna på att tjäna egna pengar, att man kanske måste öppna sitt första bankkonto, ta ansvar. Dessutom tror jag att det kan stimulera till studier. Man ser folk i arbetslivet och förstår kanske vikten av att gå ut gymnasiet och eventuellt studera på universitet. Det tror jag är nyttigt.

Här jobbar ungdomarna

Feriejobb erbjuds i flera av stadsdelarnas verksamheter, som på äldreboenden och förskolor, men också genom samarbetspartners och samverkan med olika föreningar i områdena. Till exempel har 45 ungdomar fått jobb på somaliska föräldrarföreningen i Spånga-Tensta.

Ett annat exempel är platssamverkan Sommar på torget, som tar emot över 100 ungdomar. De kommer hjälpa till att anordna roliga aktiviteter på stadsdelarns olika torg.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre