Fem Östermalmsbyggnader kan få stadens arkitekturpris

Baltic Sea Science Center, Bobergsskolan, Folke Bernadottes bro, Stockholmshems plusenergihus eller Gasverket Hus 20. För elfte året anordnar staden en tävling för att kora Årets Stockholmsbyggnad och fem byggnader på Östermalm är med och gör upp om priset.

  • Publicerad 11:00, 21 apr 2020

Tio finalister har gallrats fram av en jury som utgått från byggnadernas arkitektur, hållbarhet, innovation och betydelse för Stockholm. Här kan du rösta fram till den 24 maj. Vinnaren presenteras den 17 juni.

Balneum (Storsegelvägen 2-12, Gröndal)
Typ av projekt: Flerbostadshus
Byggherre: 
Genova
Arkitekt: Andreas Martin-Löf Arkitekter
Juryns kommentar: ”En modig byggnad som möter olika förutsättningar från två sidor och med olika skalor. Betong möts av betong och vatten möts av trä. Ett tydligt gestaltningsgrepp på en väldigt utmanande plats. Med stort självförtroende har byggnaden fått sin karaktär genom ett konsekvent och fint utförande med en sammanhållen material- och färgpalett”

Foto: Erik Lefvander/Stockholms stad

Baltic Sea Science Center (Skansen, Djurgården)
Typ av projekt: Utställningslokal
Byggherre: Stiftelsen Skansen
Arkitekt: KAWA arkitektur
Juryns kommentar: ”Ett fint tillägg genom en sammanhållen arkitektur med rena ytor. Det är glädjande med ett spännande, modernt uttryck i denna miljö där alla tider finns representerade.”

Foto: Katarina Wahlström/Stockholms stad

Bobergsskolan (Småviltsgatan 6, Norra Djurgården)
Typ av projekt: Skola
Byggherre: SISAB
Arkitekt: Max Arkitekter
Juryns kommentar: ”Ett fint användande av materialet tegel som ger många uttryck i en enkel, sammanhållen byggnad. Det visar på självförtroende att hålla volymen enkel och utforska materialet – på så sätt visas ett tydligt släktskap med kringliggande tegelbyggnader: här i en samtida tappning.”

Foto: Mattias Hamrén/Stockholms stad

Brädstapeln (Fleminggatan 18, Kungsholmen)
Typ av projekt: Butik/restaurang
Adress: Fleminggatan 18
Byggherre: Areim
Arkitekt: Equator
Juryns kommentar: ”Äntligen har denna byggnad med så stor potential och strategiska placering fått sitt lyft. Byggnaden är utformad med många olika platsbildningar i stadsrummet utanför – vilket innebär att projektet interagerar ute/inne och tillför så många fler kvaliteter än en fin inredning.”

Foto: Ina Temple, Equator Stockholm AB/Stockholms stad

Folke Bernadottes bro Djurgårdsbrunnskanalen, Djurgården)
Typ av projekt: Bro
Byggherre: Kungl. Djurgårdens förvaltning
Arkitekt: &Rundquist
Juryns kommentar: Bron ger med sin strategiska placering en helt ny koppling som skapar ett nytt flöde i staden. Med sin fackverkskonstruktion blir den ett nytt inslag men samtidigt en naturlig del av Djurgårdens landskap. En gestaltning med kvaliteter som behållits från den första presenterade idén till sitt slutgiltiga utförande.”

Foto: Kasper Dudzik/Stockholms stad

Gasverket, hus 20 (Bobergsgatan 50, Norra Djurgården)
Typ av projekt: Butik/kontor
Byggherre: CA Fastigheter
Arkitekt: Tham & Videgård Arkitekter
Juryns kommentar: ”Ett tydligt exempel på hur robusta byggnader kan återanvändas och få nya funktioner. I dagens fokus på klimateffektivt byggande glömmer vi ofta att även byggandet i sig har ett klimatavtryck och inte endast brukandet av en byggnad.”

Foto: Charlotte Sandberg/Stockholms stad

Snabba hus Råcksta (Råckstavägen 4-6, Bromma)
Typ av projekt: Flerbostadshus
Byggherre: Svenska Bostäder
Arkitekt: Andreas Martin-Löf Arkitekter
Juryns kommentar: Elegant och väl avvägd gestaltning för ett hus med förtillverkade moduler. Det är välgörande med ett projekt som visar på möjligheten att våga mer och orka hålla i även utifrån stränga ekonomiska förutsättningar. Och samtidigt med ambitioner för stort arkitektoniskt värde, hög rationalitet och effektivitet.”

Foto: Andy Liffner/Stockholms stad

Stockholmshems plusenergihus,(Husarviksgatan/Labradorgatan, Norra Djurgården)
Typ av projekt: Flerbostadshus
Byggherre: Stockholmshem
Arkitekt: DinellJohansson
Juryns kommentar: ”Det är Stockholms första realiserade projekt med så höga klimatambitioner. Det passar väl in på platsen med enkla fina hus. Gestaltningen har fått sin karaktär utifrån sina funktioner genom vinklar på taket för att anpassas till solcellerna. Det innovativa greppet kring den föränderliga fasaden gör att byggnaden kommer att variera över tid.”

Foto: Bengt Alm/Stockholms stad

Tegnérs torn (Tegnérgatan 62, Vasastaden)
Typ av projekt: Flerbostadshus
Byggherre: Svenska Bostäder
Arkitekt: Varg Arkitekter
Juryns kommentar: ”En signalbyggnad som med sin alldeles egna karaktär markerar brofästet och samtidigt en bortglömd plats i staden och skapar nya kvaliteter i rummen runt omkring. Byggnaden är omsorgsfullt gestaltad och väl avvägd. Med många små karaktärsgivande delar som tillsammans bildar en sammanhållen helhet samt konsekvent materialval smälter den in i kollaget av byggnader i området.”

Foto: Mikael Olsson/Stockholms stad

Trikåfabriken (Virkesvägen 2, Hammarby sjöstad)
Typ av projekt: Kontor
Byggherre: Arcona/Fabege
Arkitekt: Tengbom
Juryns kommentar: ”Ett kaxigt tillskott som ger en befintlig industriromantisk byggnad en egen personlighet. Det är en intressant kombination av återanvändning och hållbart byggande – som visar möjligheten att göra tillbyggnader i ett lätt, klimatsmart byggmaterial. Gammalt och nytt har vävts ihop till en ny helhet.”

Foto: Robin Hayes/Stockholms stad