EKONOMI. Mikael T. Eriksson (M), kommunstyrelsens ordförande, är nöjd med att kommunen har nått sitt överskottsmål på två procent. Foto: Ulrica Andersson

Fem mål för kommunen till 2030

Kommunens ekonomi för fjolåret har fått godkänt och fem målbilder för framtiden har klubbats.

  • Publicerad 15:39, 25 apr 2018

Måndagskvällens fullmäktige var fokuserat på redovisning av fjolårets verksamhet och av styrdokument. Främsta beslutsärendet var att klubba översiktsplanen för 2030.

En översiktsplan ska vara en vägledning för kommunens verksamhet de kommande åren. Där ingår fem målbilder: En sammanhållen stad, plats för alla, grönska och vatten av god kvalitet, levande stadsrum och den smarta staden.

– Att planera är att föra in framtiden i nuet så att du kan göra något åt den nu, citerade Stefan Bergström (C), stadsmiljökommunalråd och ordförande i översiktsplanekommittén, författaren Alan Lakein.

Kommunens årsredovisning för fjolåret godkändes. Både verksamhetsmål och finansiella mål har uppnåtts – kommunen når sitt överskottsmål på två procent.

Det sistnämnda kallar Socialdemokraterna för "siffertrixande", som Vi i Sundbyberg tidigare berättat, i och med att 75 miljoner kronor har förts över från Förvaltaren.

Nämnderna och kommunstyrelsen beviljades ansvarsfrihet för året som gått.

Under interpellationsdebatterna diskuterades bland annat hissfrågan i Storskogen. Boende har haft svårt att ta sig ut när hissarna i höghusen på Bergdalen renoveras.

En utlovad så kallad trappklättrare har inte funnits, enligt Jesper Wiklund (V) som tagit upp frågan.

Vissa evakueringslägenheter har, trots allt, gått att hitta på Ekbackens hus F. Däremot är det svårt för äldreförvaltningen att veta vilka personer som behöver stöd, om de inte redan har hjälp från kommunen, påpekade Maria Bohman Kreij (KD), äldrekommunalråd.

Politikerna enades om att se till att Förvaltaren når ut bättre med information framöver.

MER Besluten

Årsredovisning och bokslut för 2017 har godkänts. Det ekonomiska resultatet var 236,2 miljoner kronor – efter att man justerat för jämförelsestörande poster uppgick det till 43,6 miljoner kronor.

Fem målbilder för kommunen fram till 2030 har antagits i och med översiktsplanen: "Staden ska vara sammanhållen och ha plats för alla, det ska finnas grönska och vatten av god kvalitet, ett levande stadsrum och staden ska dra nytta av smarta lösningar som förenklar tillvaron och minskar miljöpåverkan", skriver kommunen.

Fem medborgarförslag har lämnats in till kommunen och har skickats vidare för beredning. De handlar om odlingslådor, solceller på Ursvikskolan, begränsning av genomfartstrafik, plogning och eldningsförbud.

Visa merVisa mindre

MER Kvällens...

...frånvaro: Krisen i politiken, som uppstod när MP:s tidigare kommunalråd utretts för arbetsmiljöproblem, nämns inte i verksamhetsberättelsen för 2017. En väsentlig händelse som borde ha tagits upp, påpekar S.

... grönt ljus: Ett medborgarförslag om att kalibrera om rödljusen vid Ursviksvägen har genomförts. Nu släpps gångtrafikanter över vägen snabbare.

... repetition: Vid ännu en ändring av arvodesreglementet för politiker, försökte V få igenom att ledamöterna i social- och arbetsmarknadsnämndens individutskott skulle få högre ersättning. Det gick inte nu heller.

Visa merVisa mindre

Fler nyheter i Vi i Sundbyberg

Nu är det full rulle i Ursviksskogen

Nyheter Mountainbikes är heta trenden i Cykelsverige Mountainbikes blir allt populärare i Sverige – och i Sumpan finns ett cykelmecka i Igelbäckens naturreservat. På helgerna är det knökfullt på parkeringen.onsdag 21/10 11:09

Grovsopor fortsätter att dumpas i Sumpan

Nyheter FTI har satt in vakter och hotat ta bort stationen Folk fortsätter att dumpa grovsopor vid återvinningsstationerna i Sundbyberg. Företaget som sköter stationerna har satt in väktare under sommaren och varit inne på att ta bort stationerna helt.onsdag 21/10 10:56

Laddar för nya fester – technoklubb i klassiska lokaler

Nyheter Variation. Planerar även evenemang för en lite äldre målgrupp Det är åter festdags på gamla Lorry. Lagom till löning blir det technoklubb på dagen – dessutom bjuds det på häng för en äldre målgrupp.tisdag 13/10 16:47