Fem Järvabor har dött av coronaviruset

Fem av de som dött av coronaviruset har varit svensksomalier hemmahörande i Järva, enligt svensksomaliska läkarföreningen.

  • Publicerad 17:19, 24 mar 2020

Under måndagskvällen meddelade Region Stockholm att ytterligare sex personer med coronavirus avlidit. Sammanlagt har 15 stockholmare avlidit. Enligt svensksomaliska läkarföreningen har fem av de 15 avlidna personerna svensksomalisk bakgrund och var bosatta i Järvaområdet, rapporterar SVT. En sjätte med svensksomalisk bakgrund var hemmahörande i Järfälla.

Jihan Mohamed, styrelseledamot i svensksomaliska läkarföreningen, säger till SVT:

– Jag vet inte varför just Järvaområdet sticker ut när det gäller avlidna i covid-19, men många bor trångbott här. Flera generationer kan bo i samma lägenhet och det kan spela in. Samtidigt vet vi också att folkhälsan generellt sett är sämre i utsatta områden som Järva.

”Viktigt att umgås”

Jihad Mohamed tror även att levnadsvanor kan spela roll i smittspridningen.

– I den somaliska kulturen är det viktig att umgås, stötta och besöka varandra speciellt om någon är sjuk. När viruset spreds till Sverige fanns det inte så mycket information på somaliska och många levde som vanligt.

Svensksomaliska läkarföreningen har enligt SVT nu gått ut med information om coronaviruset på somaliska.

Mitt i har sökt svensksomaliska läkarföreningen.

Mitt i söker Region Stockholm.