Västerled. Foto: Anders Gustafsson

Fem gröna plättar som byggs bort i Bromma

Från 2010 till 2030 ska 140 000 nya bostäder stå klara i Stockholms stad. Mitt i har tittat närmare på fem bostadsbyggen i Bromma, som alla naggar på naturmark. Byggen som väckt allt från starka reaktioner till tystnad.

  • Publicerad 16:09, 16 sep 2022

Lekplats "utraderas"

Var: Västerled – gränsar mot Abrahamsberg, Ålsten, Stora mossen, Äppelviken.

Vad: Flerbostadshus vid Västerled, cirka 100 bostäder.

Status: Detaljplanen har vunnit laga kraft, bygget pågår.

Reaktioner: Ett 60-tal synpunkter från allmänheten.

"Grönområden som hittills har funnit för barnens spontana lek kommer att i det närmaste helt utraderas".

"Planerade byggnation gör stora intrång på de grönområden som finns i området".

Traneberg. Foto: Anders Gustafsson

Noll synpunkter på lyor nära t-banan

Var: Tranebergsvägen 13-15, Traneberg.

Vad: 50 bostadsrättslägenheter.

Status: Detaljplanen vunnit laga kraft, bygget pågår.

Reaktioner: Inga synpunkter kom in till stadsbyggnadskontoret från allmänheten. En handfull närboende som erbjöds att yttra sig hade inga synpunkter. Bostäderna byggs i ett grönområde mellan Tranebergsvägen och tunnelbanespåret.

Gubbkärrsvägen. Foto: Anders Gustafsson

Oro för betongbunkrar

Var: Gubbkärrsvägen.

Vad: 90 lägenheter i flerbostadshus.

Status: Detaljplan vunnit laga kraft.

Reaktioner: 70-tal synpunkter kom in till stadsbyggnadskontoret, bland dem:

"En förtätning skulle innebära en klar försämring av det rika djur och naturliv vi har i området".

"Generellt har vi inget emot att det byggs bostäder i det aktuella området, såvida det tas hänsyn till natur och miljö i ormådet".

"Bygg gärna men inga fyrkantiga betongbunkrar a la miljonprogram eller öststaterna. De hus som är på bilderna är förskräckligt fula".

Norra Ängby. Foto: Anders Gustafsson

Tyst om bygge i gränsland

Var: Björketorpsvägen och Råckstavägen, Norra Ängby.

Vad: 100 hyresrätter i två kvarter.

Status: Startskede.

Reaktioner: Byggprocessen är i ett tidigt skede, i slutet av augusti 2022 hade inga synpunkter kommit in till stadsbyggnadskontoret. Bygget, som gränsar mot stadsdelen Vällingby, är tänkt att ta delar av ett grönområde vid Råckstavägen i anspråk.

Linta gårdsväg. Foto: Anders Gustafsson

"Små parker" räcker inte

Var: Linta gårdsväg, Riksby.

Vad: En ny stadsdel med bostäder, kontor, handel, skola, förskola, idrott.

Status: Planskede.

Reaktioner: Stadsbyggnadskontoret har fått in ett 40-tal synpunkter, bland dem:

"De naturområden som ligger runt koloniområdena och flygplatsen behöver bevaras och skyddas från exploatering".

"Människor behöver naturliga större grönområden, gärna skogar och inte bara små parker".

"Ser fint ut men i dag är det ganska kaos mycket bilar o trafik på Kvarnbacksvägen".