ÄNDRAS? Flera partier i Stadshuset vill ändra trängselskatten i framtiden. Foto: Mostphotos.

Fem av nio partier vill ändra trängselskatten

Dyrare och på fler platser. Fem av nio partier i Stadshuset vill förändra trängselskatten i Stockholm.

  • Publicerad 06:57, 30 aug 2018

I slutet av förra året beslutade regeringen att höja trängselskatten i Stockholm som en del i Sverigeförhandlingen för att bland annat finansiera utbyggnaden av tunnelbanan.

2020 ska de nya avgifterna börja gälla.

Beskedet: Nu höjs trängselskatten

I Stockholm vill däremot en majoritet av partierna göra nya ändringar i trängselskatten i framtiden, visar vår enkätundersökning där partierna har fått svara på om de vill utöka trängselskatten.

Såväl S som MP ser till exempel att det kan bli tal om att införa trängselskatt på nya platser där de sistnämnda pekar ut bland annat Södra länken. Och de har visst stöd från andra sidan blocken. C ser ett behov i framtiden av att höja trängselskatten ytterligare och L vill både höja trängselskatten, i rusning, och sänka den, i lågtrafik.

Vill ni utöka trängselskatten?

S: Vi är inte främmande för att öka trängselskatter eller införa på nya sträckor om det ökar framkomligheten och styr trafiken från trängsel.

MP: En justering år 2020 är redan beslutad. Vi vill även utreda trängselskatt på Södra länken och Saltsjö-mälarsnittet.

V: Inte i nuläget.

Fi: För ögonblicket är vi nöjda med område och avgiftsnivå för trängselskatten.

M: M är överens med regeringen om att bland annat bygga ut tunnelbanan, då kommer trängselskatten att justeras.

L: Vi vill göra trängselskatten dynamisk, så att det kostar med vid rusning och mindre annars.

C: Ja, trängselskatterna behöver på sikt både höjas för att minska trängsel samt utformas för att gynna fossilfria transporter.

KD: Nej.

SD: Nej.

Här är fler artiklar om valet och Stockholmstrafiken:

Fem av nio partier vill stoppa dieselbilar i stan

Nya p-avgifterna kan rivas upp efter valet

Förändringar enligt förslaget

✔ Avgiftsperioden tidigareläggs en halvtimme till klockan 6 på morgonen (nu är det 6.30) och vissa perioder höjs avgiften.

✔ Trängselskatten delas upp på hög- och lågsäsong där beloppen höjs för det förstnämnda. Den sammanlagda skatten per kalenderdygn och bil kan högst uppgå till 135 kronor under högsäsong.

✔ Vissa dagar före helgdag blir avgiftsbelagda, till exempel dag före nationaldagen och dag för Alla helgons dag. (Julafton och nyårsafton blir inte avgiftsbelagda).

✔ Första veckan i juli blir avgiftsbelagd

✔ Under mars, april, maj, juni, september oktober och november högs avgiften med 10 kronor. Som mest 45 kronor per passage

Källa: Regeringen

Visa merVisa mindre