Brostopp. Trafikkontoret och exploateringskontoret säger nej till att bygga en gång- och cykelbro bredvid tunnelbanan för att binda samman Gärdet med Hjorthagen. Foto: Pär Hugosson / arkivbild

Fem år senare: Nej till gångbro mellan Gärdet och Hjorthagen

Medborgarförslaget kom för fem år sedan. Först nu kommer beskedet – det blir ingen gång- och cykelbro mellan Hjorthagen och Gärdet.

  • Publicerad 16:00, 12 sep 2016

En grupp Hjorthagsbor lämnade 2011 in ett medborgarförslag om att bygga en gång- och cykelbro över Norra länken för att binda samman Hjorthagen med Gärdet. Östermalms dåvarande stadsdelsnämnd var med på noterna och lämnade förslaget vidare till trafik- och renhållningsnämnden samt exploateringsnämnden.

LÄS ÄVEN: Gångbron till Hjorthagen är på gång

Svaret har dröjt eftersom bron har utretts i samband med andra programarbeten för omkringliggande kvarter. Men nu har trafikkontoret och exploateringskontoret sagt sitt – det är inte försvarbart att bygga den föreslagna gång- och cykelbron, som har en beräknad kostnad på 70-100 miljoner kronor.

– I dagsläget är det inte försvarbart att bygga. Investering och nytta går inte ihop, säger Martin Weber, projektledare på exploateringskontoret.

För få användare

När de närliggande kvarteren är fullt utvecklade beräknar man att cirka 220 personer i timmen kommer att passera Norra länken när rusningen är som störst. Och av dem skulle endast 40 välja bron.

Inte heller restiden kommer bli mycket bättre med en bro, jämfört med det signalreglerade övergångsställe över Norra länken som fotgängare och cyklister använder i dag. Dessutom anser man att den långa bron under nattetid kan upplevas som en otrygg och isolerad plats.

Christer Langseth är en av Hjorthagsborna som föreslog bron för fem år sedan. Han tycker det är tråkigt att höra att det troligen blir ett nej.

– Det är klart att man inte kan lägga 70–100 miljoner på projektet, så stort antal passerande kommer det aldrig att bli. Vill man verkligen åtgärda problemet måste man satsa på en enklare och därmed billigare konstruktion.

Aktuella nämnder ska inom kort ta beslut om kontorens förslag att inte bygga bron.