MISSTÄNKT FUSK. Flera anställda på skolan har varslats om avsked. Foto: Kaido Kross

Fem anställda på Skyttbrinks gymnasium varslas

Botkyrka kommun varslar fyra anställda på Skyttbrinks gymnasium och en person i förvaltningen om avsked. Sedan tidigare har en anställd avskedats. Ytterligare två anställda är avstängda. En extern utredning visar på misstänkta ekonomiska oegentligheter som har polisanmälts.

  • Publicerad 16:37, 22 jun 2021

Kommunen fick information om misstänkta oegentligheter på Skyttbrinks gymnasiums i maj och startade en extern utredning. Enligt kommunen visar utredningen att det finns skäl att misstänka att oegentligheter förekommit och att dessa skett i samförstånd mellan flera anställda på skolan.

Flera anställda på Skyttbrinks gymnasium ska ha utnyttjat skolans lokaler, resurser och material. Bland annat ska intäkter från försäljning av fordon som upprustats inom ramen för utbildningen ha gått till minst en anställd.

– Det är pengar som skulle ha gått tillbaka till skolan, säger Joel Axberg, tillförordnad verksamhetschef för gymnasieskolan i Botkyrka.

Kommunen har polisanmält

Han kan inte gå in på fler konkreta detaljer, eftersom det rör sig om olika personalärenden.

– Det handlar om ekonomiska oegentligheter, om hur redovisning och attestering ska gå till och som i det här fallet inte har skötts. Flera personer på olika nivåer har samarbetat för att dölja verksamheten i syfte att inte bli upptäckta. Det är fullständigt oacceptabelt och därför agerar vi kraftfullt, säger Joel Axberg.

Kommunen har upprättat en polisanmälan och lämnat över utredningen till polisen. Utredningen är en del i kommunens förstärkta arbete mot fusk och korruption.

– Vi kommer nu att se över om vi behöver skärpa rutiner och riktlinje och stärka internkontrollen, säger Joel Axberg.