Arbetet med att rusta upp strandpromenaden vid Rönningesjön i Täby pågår för fullt. Bland annat fälls träd för att få en bättre vegetation och utsikt.

Men i början av oktober upptäcktes att någon försökt få fyra träd fällda– som skulle stå kvar.

– Det är oerhört tragiskt att någon gör detta. Att ta saken i egna händer och försöka få bort träden ser vi allvarligt på, säger Anders Forsmark från Gribbylunds fastighetsägarförening.

Målas med röd färg

Innan träden fälls målas de med röd färg, för att markera för kommunens entrepenörer vilka träd som ska bort. När kommunens tjänstemän nyligen var på plats såg de att någon målat röd färg på fyra träd som inte skulle fällas, något som även boende i området uppmärksammat. Det handlar om två stora björkar, en tall och en al.

– Det är tråkigt att man gör detta, men det är samtidigt väldigt lätt att genomskåda, säger Anna Feltelius, parkchef på Täby kommun.

Hon menar att det händer då och då att träden "fulmarkeras" av privatpersoner.

– Vi är alltid väldigt uppmärksamma eftersom vi vet att det händer. Vi har bra dialog med entrepenörer och man går igenom väldigt tydligt vilka träd som fällas, säger hon.

Anders Forsmark från Gribbylund fastighetsägarförening berättar att de tidigare haft stora problem med olovlig fällning. 2014 i maj avverkades olovligt 137 träd i skogen mellan Badparksvägen och Rönningesjön i Gribbylund. 2018 skedde det igen då omkring 56 träd olovligen togs ner. Anders säger att kommunen efter händelsen blivit mer uppmärksamma.

Gribbylund fastighetsägarförening som äger marken där träden står har polisanmält händelsen men polisen har valt att inte gå vidare med ärendet.

Men med anledning av det inträffade tycker Anders Forsmark att det är viktigt att folk i området är uppmärksamma, felanmäler till kommunen eller eller ringer till fastighetsägarföreningen om man ser något som inte stämmer.

Han är glad att de fanns människor som uppmärksammade händelsen.

– När träd är borta så är de borta och då är det försent att vakna.