Foto: Kristina G Eriksson

Fel i siffror om förskolegrupper

I Skolverkets officiella statistik för Tyresö ser antalet barn per förskoleavdelning bättre ut än i verkligheten. Förklaringen är bland annat att förskolechefer rapporterat in fler avdelningar än de i själva verket har.

  • Publicerad 14:16, 19 maj 2016

I dag går det i genomsnitt 18,5 barn i varje kommunal förskolegrupp – något man haft åtminstone sedan januari. Kristin Lagersten Löfgren som startat Förskoleupproret Tyresö med minskade barngrupper som hjärtefråga, blev därför minst sagt överraskad när Skolverket nyligen presenterade siffror som visade att det genomsnittliga antalet barn i förskolegrupperna i oktober 2015 skulle ha varit 16,2.

– Visserligen går det fler barn på förskolorna på våren än på hösten, men min egen mätning från samma tid visade en betydligt högre siffra, säger hon.

Kristin Lagersten Löfgren begärde ut de uppgifter som Tyresös förskolechefer lämnat in till Skolverket och upptäckte då att man rapporterat in tolv avdelningar som inte finns. När Mitt i Tyresö ber kommunens utredare, Marika Lyman, att jämföra de inrapporterade siffrorna med kommunens register, hittar hon tre för många. Den huvudsakliga förklaringen till att siffran redan i januari ökade till 18,5, är enligt Marika Lyman, den ökning av antalet barn som alltid sker till våren.

– Oktober är en dum månad att mäta, säger hon.

Elisabet Schultz, chef för alla kommunala förskolor, förnekar bestämt att förskolechefer skulle ha friserat siffrorna. Snarare har det bara råkat bli fel.

– Vi har redan påbörjat arbetet för att se till att det är så korrekta siffror som möjligt i nästa inrapportering, säger hon.

Kristin Lagersten Löfregn påpekar att det är viktigt att kommunerna rapporterar rätt, eftersom det är ett sätt att mäta kvaliteten i förskolverksamheten på.

– Styrande politiker använder ju det här för att framhäva att barngrupperna minskat.