Patienter ska kunna söka sig till vilken husläkarjour som helst. Foto: Mitt i Stockholm

Fel av vårdcentral att kräva listning

Patienten sökte vård hos husläkarjouren – blev listad på jourens vårdcentral och blev då avförd från sin egen vårdcentral.

  • Publicerad 04:56, 19 sep 2018

En vårdcentral med husläkarjour får inte kräva att patienter som kommer till jouren även är listade på vårdcentralen.

Och vårdcentralen får inte lista patienter som kommer till jouren mot deras vetskap.

Det framgår av ett ärende i patientnämnden, som innehåller två fall där Riddarens vårdcentral i Kista agerat felaktigt.

Fel om listning

I det ena fallet hade en patient ringt husläkarjouren för att få en tid, och fått besked om att hon måste lista sig där för att kunna få en tid hos jouren.

I det andra fallet fick patienten en tid hos husläkarjouren, och listades samtidigt på vårdcentralen utan att hon samtyckt.

Hon blev då avlistad på den vårdcentral hon tillhörde. Där rådde det listningsstopp och hon kunde då inte bli patient där på nytt.

Vårdcentralen har svarat

Båda patienterna har skickat in klagomål, och fått både ursäkt och förklaring från Riddarens vårdcentral. Det handlar om en informationsmiss till nyanställd personal i det första fallet, och en mänskliga faktorn-miss i det andra.

Vårdcentralen påpekar också att många vårdcentraler i området hänvisar sina patienter till deras jour, och inte till de husläkarjourer som de har avtal med, vilket orsakar ett högt tryck.

En principsak

Anledningen till att patientnämnden tar upp fallen är för att säkerställa principen att  patienter kan vända sig till vilken som helst av länets 13 husläkarjourer när den egna vårdcentralen är stängd.

Nämnden menar också att det är allvarligt att patienter drabbas om de blir avlistade från sin vårdcentral och förlorar sina vårdkontakter.

Patientnämnden begär nu att landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd redovisar åtgärder för att ”säkerställa att regelverket kring listning och husläkarjourens uppdrag följs”.

 

Fakta

Patientnämnden är opartisk

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som enligt lag ska finnas i alla landsting/regioner.

Du kan kostnadsfritt vända dig till dit med frågor, synpunkter eller klagomål som rör hälso- och sjukvård eller tandvård.

Källa: Ivo