Äldre erbjöds Astra Zenecas vaccin – eller inget alls. Fel enligt JO. Foto: Mikael Andersson

Fel att neka 65-plussare att välja vaccinsort själva

Det var fel av Region Stockholm att neka vaccinera 65-plussare som inte ville ha Astra Zenecas vaccin. Det anser Justitieombudsmannen, JO.

  • Publicerad 05:58, 25 jun 2022

I april förra året kom larm om att Astra Zenecas vaccin kunde ha en allvarlig, om än sällsynt, biverkning: blodproppar i kombination med låga blodplättar och blödning, främst hos yngre personer.

Folkhälsomyndigheten beslutade då att vaccinet inte skulle ges till personer under 65 år.

Fler 65-plussare får räkna med Astra Zenecas vaccin

Region Stockholm resonerade som så, att för att kunna ge en första dos till så många som möjligt, så snabbt som möjligt, så reserverades Pfizers och Modernas vacciner till de yngre.

Avstod vaccinering

De äldre erbjöds Astra Zenecas vaccin – eller inget.

En del äldre som kom till sin bokade vaccination vände om när de inte kunde välja ett annat vaccin.

Ett 20-tal personer anmälde också regionen till JO. Även Folkhälsomyndigheten har anmälts.

Rätt att få välja

Enligt hälso- och sjukvårdslagen och patientlagen ska patienten få välja det alternativ som hen föredrar. JO menar att vaccinering omfattas av begreppet behandlingsalternativ, och riktar kritik mot regionen för att inte ha beaktat detta.

Men JO menar också att det under en pandemi kan finnas behov av särskilda bestämmelser, och pekar på att smittkyddslagen nu ses över enligt ett regeringsuppdrag.

Begränsat med vaccin

Region Stockholm menar att de följt Folkhälsomyndighetens rekommendation att ge Astra Zenecas vaccin bara till dem som är 65 år och äldre, och hänvisar i övrigt till den begränsade tillgången på vaccin.

Regionen: Rätt att bara erbjuda Astra Zeneca till 65+

"I dagsläget finns det därmed inte någon fri tillgång till vaccin mot covid-19, och därmed finns det inte heller möjlighet för patienter att fritt välja vilket vaccin de ska få vid boknings- eller vaccinationstillfället", skriver de.

Upphörde

Tillgången på vaccin ökade sedan, och i juli meddelade Folkhälsomyndigheten att det inte skulle tas in mer av Astra Zenecas vaccin och att användandet successivt skulle upphöra.

Vid det laget var gruppen 65+ i det närmaste fullvaccinerad.

Danderydsbo gjorde sju vårdbesök för "rätt" vaccin