Inte okej att villkora elevernas surfplattor, skriver Skolinspektionen i sitt beslut. Foto: Bea Tigerhielm

Fel att föräldrar ska ersätta tappad platta

Enligt ett avtal skulle föräldrar i vissa fall behöva betala om elevens surfplatta gick sönder. Inte ok, anser Skolinspektionen.

  • Publicerad 08:15, 29 jun 2018

I allt fler skolor används surfplatta som en del i undervisningen. På en del skolor får elever ta hem plattorna och använda dem för läxor och på sin fritid.

Men 2016 anmälde en förälder en kommunal grundskola i Järfälla sedan hen fått hem ett låneavtal att skriva under gällande plattan. Enligt avtalet skulle skolan betala reparationskonstnader om plattan gick sönder under skoltid, men om skada uppstod på fritiden eller om en elev skulle glömma plattan på bussen, lämna den utan uppsyn på skåpet eller på annat sätt vara oaktsam så att plattan skadades eller försvann, kunde vårdnadshavare bli skyldiga att ersätta detta.

Inte okej, tycker Skolinspektionen. Kommunen, som är huvudman, får nu kritik. Enligt beslutet strider villkoren för surfplattorna mot skollagen om alla elevers rätt till lärverktyg, oavsett ekonomiska förhållanden.

Senast den 20 augusti måste kommunen redovisa åtgärder för Skolinspektionen.