Nyheten i korthet

Vad gäller saken?

  1. Skärgårdens yrkesfiskare vittnar om kraftigt minskade fångster av strömming.
  2. Länsstyrelsen tror att det beror på industritrålarna som på våren fiskar upp stora mängder strömming innan den ska gå in i skärgården och föröka sig.
  3. Industritrålarna säljer fisken till fiskmjölsfabriker i Danmark. En enskild trålare tog upp 175 gånger mer strömming än alla länets yrkesfiskare tillsammans.
  4. Flera regionpolitiker vill att regeringen flyttar ut trålgränsen till tolv sjömil, men ansvariga ministern säger nej med hänvisning till att strömmingsbeståndet i Östersjön är stabilt, enligt Internationella havsforskningsrådet.
  5. Fiskforskare ser tecken på överfiske och varnar för att göra om misstaget med västkusttorsken, då man för sent upptäckte att de lokala bestånden försvunnit.
Visa merVisa mindre

Federley (C): Skyll inte på EU – flytta ut trålgränsen nu

Regeringen har möjlighet att flytta ut trålgränsen. Dags att agera, tycker Fredrick Federley (C) som sitter i EU-parlamentets fiskeriutskott.

  • Publicerad 04:51, 31 maj 2020

Fredrick Federley har följt Mitt i:s rapportering om strömmingen i Stockholms skärgård. När han läste att den ansvariga ministern, Jennie Nilsson (S), inte ansåg att det fanns vetenskaplig grund för att flytta ut trålgränsen reagerade han.

Tillämpa försiktighetsprincipen

– Vi måste lyssna till de varningssignaler som kommer nu och tillämpa försiktighetsprincipen. Vi behöver ha betydligt större känslighet i hur vi hanterar lokala fiskbestånd, säger han.

Fredrick Federley tror att de stora trålarna har en enorm påverkan på ekosystemet.

– Där de har gått förbi är det tomt och sedan dröjer det innan fisken hämtar sig, säger han.

Legat på ministern

Han tycker att regeringen borde agera nu och sluta skylla på EU.

– Det är ingen EU-fråga. Sverige har redan i dag möjlighet att flytta ut trålgränsen och skydda områden. Vi har legat på ansvarig minister att använda den möjligheten, säger han.