Fattiga ska ha råd – men tvingas flytta

På Söder förmedlas hundratals attraktiva lägenheter via bostadsstiftelser – helt utan kontroll eller tillsyn. När hyrorna chockhöjdes på Skånegatan tvingades grannarna att flytta. – Styrelsen har helt avvecklat huvudsyftet med stiftelsen, säger hyresgästen Marie-Louise Rinman.

  • Publicerad 05:50, 5 dec 2017

Magna Sunnerdahls bostadsstiftelse på Skånegatan på Södermalm ska erbjuda billiga bostäder till ”arbetssamma, ordentliga och nyktra samhällsmedlemmar”. Det kan låta förlegat, men är tydligt reglerat i stiftelselagen. Enligt stiftelsens egna stadgar ska hyrorna vara rimliga så att även fattiga har råd att bo i husen.

Men riktigt så har det inte blivit.

Tvingades flytta efter hyreshöjning

68-åriga Marie-Louise Rinman flyttade in i huset för 36 år sedan. Efter en renovering 2010 höjdes hennes och grannarnas hyror med 65-85 procent. Hyreshöjningen resulterade i att flera personer, pensionärer och låginkomsttagare, tvingades flytta. Nu betalar hon 9 000 kronor i månaden för en tvåa.

– Styrelsen har helt avvecklat huvudsyftet med stiftelsen. Deras uppdrag är att förmedla lägenheter till rimliga hyror, inte bidra till gentrifieringen, säger Marie-Louise Rinman.

”Styrelsen har helt avvecklat huvudsyftet med stiftelsen”, säger Marie-Louise Rinman. Foto: Åsa Sommarström

2013 kontaktade flera hyresgäster i kvarteret en jurist för att påtala flera brister. De påpekade påkostade renoveringar, höga hyreshöjningar och uthyrning av stiftelsens gemensamma lokaler till privata bolag – i strid med stiftelsens egna stadgar.

Trots det blev det ingen granskning. Enligt länsstyrelsen, som ansvarar för kontrollen, fanns inget skäl att gå vidare.

– Min känsla var att det fanns mycket lite intresse av att göra rätt. Och styrelsen struntade i ändamålet för att det fanns en bristande tillsyn. Utöver länsstyrelsen finns det ingen som kan driva frågan, säger Åsa Lennmor, advokat som kopplades in i fallet.

Stiftelsens gemensamma lokaler är till för hyresgästerna. Istället hyrs de ut till företag. Foto: Åsa Sommarström

Enligt Marie-Louise Rinman är det många av hyresgästerna som gett upp.

– Vi är upprörda över att en statlig myndighet inte gör sitt jobb. Deras uppgift är att granska stiftelser, inte lämna över det uppdraget till stiftelserna själva. Att det är många som är höginkomsttagare i huset, det kan vi inte göra något åt. Det viktiga nu är att de som fortfarande är låginkomsttagare ska kunna bo kvar.

Ingen granskning på sex år

Att Stockholms bostadsstiftelser följer sina egna stadgar ska alltså kontrolleras av Länsstyrelsen. Men det fungerar inte.

När Mitt i kontaktar länsstyrelsen visar det sig att ingen regelrätt granskning skett på sex år. Den senaste granskningen skedde 2011, då det riktades skarp kritik mot flera bostadsstiftelser i Stockholm. Stiftelserna struntade i att hyra ut till behövande, använde sina tillgångar till annat än vad stadgarna tillät, la till egna villkor i stadgarna och hyrde ut bostäder till sina styrelsemedlemmar.

– Det stämmer att vi inte har inte gjort någon systematisk uppföljning sedan dess, säger Annika Pernefjord vid tillsynsenheten på Stockholms länsstyrelse.

Om ni inte gör granskningar, hur kan ni veta att de sköter sig nu?

– Efter rapporten 2011 hade vi ett ingripandeprojekt där vi jobbade med förbättringar. Vi tyckte att vi jobbade på ett effektivt sätt då och fick bra gehör. Men man kan alltid önska sig fler kontroller.

Fyra anställda på 8 000 stiftelser

Förklaringen till den bristande kontrollen kan ligga i länsstyrelsens egen organisation. På tillsynsenheten finns fyra anställda, ansvariga för 8044 stiftelser.

– Självklart finns det utvecklingspotential, säger Annika Pernefjord.

I Magna Sunnerdahls bostadsstiftelse finns fortfarande några låginkomsttagare kvar, men många har bytts ut mot höginkomsttagare.

Men styrelsen anser att hyresnivåerna är rimliga, något de uppgett i en tidigare intervju med tidningen Hem & Hyra. Mitt i har sökt flera ledamöter i styrelsen, utan resultat.

Forskare: ”Går emot hela idén”

Anna Granath Hansson, doktor i fastighetsvetenskap på KTH, är expert på frågor om bostadsbrist och har lyft upp behovet av fler sociala boenden för låginkomsttagare. Hon är kritisk till den bristande kontrollen av innerstans bostadsstiftelser.

– Det går emot hela idén, att det sitter välbesuttna hyresgäster i lägenheter för mindre bemedlade, säger hon.

Om inte reglerna följs, borde vi inte avveckla bostadsstiftelserna helt och hållet?

– Nej, det vore att bryta mot lagen. Stiftarens vilja och önskemål ska gälla. Om det står i stadgarna att bostäderna ska hyras ut till sömmerskor ska det vara sömmerskor som bor där. Det spelar ingen roll om stiftelsen är 100 år gammal.

Fakta

Stiftelser i innerstan hyr ut till rika

Hultenheim Wernstedtska stiftelsen, Östermalm.

Enligt det ursprungliga testamentet skulle stiftelsen hyra ut till behövande, men reglerna ändrades.

I huset finns omkring 25 lägenheter.

Hyresgästernas medelårsinkomst: 447 143 kronor. Högst inkomst: 918 024 kronor.

Hultenheim-Wendstetdska stiftelsen. Foto: Pekka Pääkkö

Anna Johansson-Visborgs stiftelse, Kungsholmen och Södermalm.

Ska hyra ut främst till behövande.

Stiftelsen förvaltar 423 lägenheter.

Medelårsinkomst bland 50 slumpvis utvalda hyresgäster på Welanders väg på Kungsholmen: 398 551 kronor. Högst inkomst: 995 682 kronor.

Anna Johansson-Visborgs stiftelse. Foto: Pekka Pääkkö

Katarinastiftelsen, Södermalm.

Ska hyra ut till behövande änkor med minderåriga barn eller andra mindre bemedlade personer.

Stiftelsen förvaltar 290 lägenheter på Södermalm.

Medelårsinkomst bland hyresgästerna i ett av stiftelsens bostadshus på Åsögatan: 292 603. Högst inkomst: 592 034 kronor.

Katarinastiftelsen, Foto: Pekka Pääkkö

Alma Detthows stiftelse, Vasastan

Lägenheterna ska hyras ut till bildade, självförsörjande, lågt avlönade kvinnor.

Stiftelsen förvaltar omkring 50 lägenheter i Vasastan.

Medelårsinkomst bland hyresgästerna i ett av stiftelsens bostadshus på Völundsgatan: 231 621 kronor. Högst inkomst: 553 346 kronor.

Alma Detthows stiftelse. Foto: Pekka Pääkkö

Visa merVisa mindre

Fakta

Så lyder stadgarna i Magna Sunnerdahls bostadshus

Det var filantropen och skolgrundaren Magna Sunnerdahl som under första halvan av 1900-talet donerade en stor summa pengar till Stockholms stad för att bygga bostäder åt arbetarfamiljer.

Så lyder syftet för styrelsen:

”I syfte att bereda tillgång till bostäder, som på rimliga villkor skola kunna uthyras åt arbetsamma, ordentliga och nyktra samhällsmedlemmar, tillhörande Stockholms kommun, företrädesvis familjer, där många barn finnas, men även ensamma personer, vilka kunna vara i behov av sådan hjälp och därav förtjänta.”

Visa merVisa mindre