Ofrivilliga mögelexperter: Roger Ekström och och Tomas Johansson i brf-styrelsen. Foto: Stefan Källstigen

Fasaden på JM-hus vid Liljeholmen möglar

Ett bostadshus på Liljeholmstorget har fått omfattande fukt- och mögelskador på fasaden. JM byggde huset, med den hårt kritiserade metoden enstegstätning.

  • Publicerad 16:15, 9 jan 2018

Det syns inte utanpå, men huset på Liljeholmstorget 4–20 mår inte bra. Fasaden är angripen av mögel, och måste totalrenoveras. Upptäckten gjordes 2016, då bostadsrättsföreningen Liljeholmens Port lät göra en omfattande undersökning.

– Byggherren JM:s tioåriga ansvarstid höll på att löpa ut och vi ville få klarhet om hur det stod till med huset innan dess, säger Tomas Johansson, vice brf-ordförande.

Mitt i träffar honom och ordföranden Roger Ekström i styrelsens lilla lokal i källaren. Här berättar de om det arbete de har lagt ner efter den bistra upptäckten. Ett arbete som resulterat i ett avtal, som innebär att JM betalar hela renoveringen, som ska ske under flera etapper under två år.

– Det finns två sidor av det här. Det är tråkigt att det finns mögel, men det är underbart att vi upptäckte det i tid, säger Roger Ekström.

Fuktproblemen en följetong

Huset på Liljeholmstorget har en enstegstätad fasad. Det innebär att den har byggts utan luftspalt, direkt på isoleringen. Metoden har fått hård kritik ända sedan början av 2000-talet, eftersom den är känslig för fukt och mögel. Trots att hundratals villor och flerbostadshus i Sverige fått problem fortsatte många byggbolag att använda dem. Däribland JM.

– Det är konstigt att JM gjorde det. Fuktproblemen i Hammarby sjöstad var ju till exempel en följetong. Men bolaget har tagit fullt ansvar gentemot oss, genom en gedigen åtgärdsplan, säger Roger Ekström.

Roger Ekström och Tomas Johansson har fått mycket beröm av brf-medlemmarna för sitt arbete sedan mögel upptäcktes på fasaden på Liljeholmstorget 4–20.     Foto: Stefan Källstigen

Tanken är att renoveringarna ska göras 2019–2021. Huset förblir enstegstätat men den nya, putsade fasaden blir tjockare, tätningen mot anslutningar till fönster och balkonger noggrannare och isolerande gipsskivor ersatta med icke biologiskt material.

Oroliga grannar

De 143 medlemmarna i Brf Liljeholmens Port kan andas ut. Den enda kostnad de tagit är den för fuktmätningen. Förhandlingarna (som sköttes via Fastighetsägarna) täcktes av fastighetsförsäkringen och JM betalar alltså renoveringen. Ändå väcker historien förstås oro hos brf-föreningar, vars hus byggts med samma metod. Brf Liljeholmens Torg gör till exempel nu också fuktmätningar.

– Det är bra! Mitt råd till andra brf-föreningar i hus med enstegstätade fasader är att göra en ordentlig fuktmätning. Det är en kostnad som är värd att ta, säger Roger Ekström.

Ärende med sekretess

Möglet vid Liljeholmsporten upptäcktes 2016, men det har varit tyst om det fram till nu. På JM:s begäran sekretessbelades hela ärendet, tills avtalet var klart. Inte heller nu vill JM prata om det. Däremot är Mikael Åslund, chef för JM:s region Stockholm stad, mån om att lugna andra som bor i enstegstätade JM-hus.

– Självklart kan jag inte 100-procentigt garantera att inga fler skador kommer att uppstå, men det finns ingen anledning att vara orolig. Skulle problem konstateras åtgärdar JM felen, det vill jag vara tydlig med,  säger han.

Enligt Mikael Åslund finns möjlighet till hjälp även efter att 10-årsgarantin gått ut, beroende på vad det rör sig om för skador och hur de uppkommit.

Han betonar också att den teknik husen byggts med varierar, beroende på vilket år de uppförts. Den drabbade fastigheten stod klar 2006. Hus av senare datum har byggts med en uppdaterad teknik, enligt honom.

– Vi utvecklar våra byggmetoder hela tiden, och det gäller även våra fasader.  Idag bygger vi inte längre enstegstätade fasader, säger han.

Fakta

HD dömde ut tekniken

Enstegstätade fasader byggs utan luftspalt, direkt på isoleringen. Det gör att fukt som trängt in inte kan komma ut. Det kan ge upphov till mögel och rötskador, inte minst om man har träregelväggar.

Hundratals villor och flerfamiljshus i Sverige har drabbats. I Stockholm har problemen varit stora i t ex Hammarby sjöstad.

JM Slutade bygga enstegstätade fasader 2011, flera år efter flera andra stora byggbolag.

Högsta domstolen dömde ut metoden år 2015.

 

Källa: Affärsvärlden, Ny teknik
Visa merVisa mindre