Trafikborgarråd Daniel Helldén (Mp), Magelungsvägen i Farsta. Foto: Arvid Jansson/Privat

Fartkameror sätts upp i Farsta – bland de första på kommunal väg

Fyra nya fartkameror sätts upp Magelungsvägen i Farsta, vilket är en del av ett pilotprojekt på kommunala vägar som genomförs av Trafikverket och SKL. – Det behövs fler fartkameror i Stockholms stad, säger Trafikborgarrådet Daniel Helldén (Mp).

  • Publicerad 17:26, 11 sep 2019

Varje år får Trafikverket nationellt in ungefär 900 önskemål från Trafikverkets olika regioner om önskemål om utplacering av nya fartkameror på statliga vägar, varav 200-250 beviljas. Trafikverket har under de senaste åren genomfört pilotprojekt tillsammans med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, där de har placerat ut fartkameror på två kommunala vägar för att se över hur de lättare kan hantera önskemål om utplacering från kommuner.

En av dessa vägar är Magelungsvägen i Farsta där fyra nya fartkameror monteras. Det finns fartkameror sedan ett par år tillbaka på Drottningholmsvägen mellan Brommaplan och Nockebybron, men det här är de första på kommunala vägar i söderort.

– Det gäller i första hand kommunala 70-, 80- och 90-vägar utan mitträcke som skulle kunna bli aktuella, säger Eva Lundberg, nationell samordnare för trafiksäkerhetskameror på Trafikverket.

Daniel Helldén: ”Behövs fler”

Trafikborgarrådet i Stockholm stad, Daniel Helldén (MP) menar att fartkameror är ett kostnadseffektivt alternativ för att få ner hastigheten på bilar i stadsmiljö.

– Utifrån nationella och internationella undersökningar ser vi att fartkameror har påtaglig påverkan på trafiksäkerheten. Det är dessutom betydligt billigare än att göra bygga om vägar i trafiksäkerhetssyfte. Vi vill komma bort från en kultur i Sverige om att man kan köra för fort, säger Daniel Helldén.

Här är fartkamerorna som fångar flest fartsyndare

 En resursfråga

Hur många fartkameror som kan sättas upp beror även på polisens möjlighet att utreda foton från dem på fortkörare. Daniel Helldén menar att kommunen hade kunnat ta över ansvaret för utredningen från polis men då behövs en lagändring.

– Vi vill ändra så att det bara krävs registreringsnummer vid bötfällning istället för att behöva identifiera föraren. Det blir i så fall ett ägaransvar istället för ett föraransvar och behöver därför inte hanteras som ett lagbrott av polisen, säger Daniel Helldén.

Helldén: ”Vill sätta upp fartkameror – men vi får inte”

Trafikverket ska nu se över resultaten från de här pilotprojekten av fartkameror på kommunala vägar.

– Vi såg i vårt pilotprojekt att trafiksäkerhetskamerorna har effekt på kommunala vägar. Vi utvärderar nu själva etableringsprocessen, säger Eva Lundberg på Trafikverket.