Lidingö, Larsbergs Centrum Larsberg Foto: Pekka Pääkkö

Farthinder och ljusinstallation – Larsbergsbornas önskemål

Lite småfix kan göra Larsberg tryggare. Men området sjuder också av liv. Det var kontentan av en trygghetsvandring i området. "Det blev många spontana och roliga samtal", säger Kristian Adolfsson, Lidingö stad.

  • Publicerad 01:15, 13 apr 2021

Några Larsbergsbor samt representanter för fastighetsägaren John Mattson, Lidingö stad och stadens vaktbolag gjorde i förra veckan en trygghetsvandring i Larsberg.

Vandringen gick genom Larsbergs centrum, förbi Bodals skola, genom Larsbergsparken och Larsbergsvägen mot Bodalsvägen.

Syftet var att hitta förbättringsområden som kan göra området tryggare. Men också att identifiera saker som faktiskt fungerar bra.

Mörk tunnel

Exempel på saker som behöver åtgärdas är trasig eller otillräcklig belysning, till exempel i en gångtunnel där lamporna tänds först efter skymningen. Dessutom sliten skyltning och en trasig gunga. Allt detta är enkelt avhjälpt inom Lidingö stads drift.

Det kom också förslag på någon typ av ljusinstallation på en gräsyta i området och farthinder på en räddningsväg framför en av fastigheterna.

Liv och rörelse

Men framförallt betonade de som deltog i promenaden att området är levande och att mycket folk rör sig ute. Framförallt på lekplatsen och bollplaner i parken.

– Det fullt av liv och rörelse på bollplaner och lekplatser, som inbjöd till spontana och roliga samtal med ungdomar i området, skriver Kristian Adolfsson, sakkunnig inom säkerhet på Lidingö stad till Mitt i om vandringen.