Foto: Mostphotos

Farthinder och gångväg på önskelistan

Den senaste tiden har stadsdelen tagit emot flera medborgarförslag. Spångaborna önskar sig bland annat farthinder och en ny gångväg.

  • Publicerad 16:16, 31 maj 2016

Alla som är folkbokförda i Spånga eller Tensta kan lämna förslag på förändringar direkt till stadsdelsnämnden. Förutsättningen är att förändringen gäller en verksamhet som stadsdelen ansvarar för.

Den senaste tiden har flera förslag kommit in till stadsdelen. En Spångabo föreslår en gångväg genom skogen från pendeltågsstationen till Solhöjdsslingan. Den gångväg som finns i dag är alldeles för brant, enligt förslagsställaren, vilket bland annat ställer till problem för äldre och funktionsnedsatta.

En annan Spångabo önskar sig farthinder eller något annat hastighetsbegränsande på Sörgårdsvägen. Många bilister kör för fort på vägen, särskilt kvälls- och nattetid, enligt Spångabon.

Ett tredje förslag gäller grusblåsning. Mannen som skickat förslaget anser att föräldrar och förskolepersonal bör informeras inför kommande grusblåsningar, för att på så vis kunna undvika att barn andas in grusdamm. Han önskar sig också fler farthinder i Spångas villaområden eftersom sopbilar kör för fort där.

Stadsdelsnämnden har ännu inte tagit ställning till förslagen.