VÄCKT REAKTIONER. Ett av de omtalade trafikhindren på Maltesholmsvägen. Foto: Stefan Källstigen

Farthinder misstänktes vara för högt – visade sig vara rätt byggt

Förra veckan konstaterade trafikkontoret att de nya trafikhindren på Maltesholmsvägen mellan Hässelby Strand och Vällingby var för höga. Men efter en kontrollberäkning visar det sig att hindren är rätt byggda. Samtidigt pågår undersökningen av de övriga nybyggda farthindren som flera hävdat är både för höga och för många.

  • Publicerad 09:54, 24 nov 2020

Så fort undersökningen är klar kan vi ge lägesbilden

Trafikkontoret meddelade i förra veckan att ett av de omtalade farthindren på Maltesholmsvägen var för högt byggt. Men nu visar det sig att den så kallade busskudden, på genomfartsleden i höjd med Melongatan i södergående riktning, är rätt byggd.

– Efter ytterligare beräkningar där vi tittat på lokala höjdavvikelser och lutningar mer i detalj har vi kommit fram till att busskudden faktiskt har rätt höjd, säger Susanna Lennström, projektledare på trafikkontoret till Mitt i.

Kritiserat farthinder i Hässelby måste göras om

Samtidigt fortsätter trafikkontoret sin utredning av farthindren på vägen för att komma fram till om något är för högt byggt.

– Så fort undersökningen är klar kan vi ge en mer detaljerad lägesbild gällande busskuddarna, säger Lennström.

Flera klagomål på de nya farthindren i Hässelby

När vet ni om något av farthindren faktiskt är felbyggda?

– Vi jobbar på och återkommer så snart vi vet, säger Lennström.

De nybyggda farthindren på Maltesholmsvägen är en del av stadens 80-miljonerssatsning på att göra bilvägarna i Hässelby-Vällingby tryggare för gående och cyklister, men reaktionerna mot åtgärderna har varit starka. En mängd klagomål har kommit in till trafikkontoret och hundratals negativa kommentarer har skrivits på Facebook, där många befarar att blåljuspersonal kommer få problem vid utryckningar och att köer kommer bildas.

Samtidigt finns också de Hässelbybor som tycker att de nya farthindren enbart varit positiva, och att trafiksituationen har förbättrats för både gående och cyklister efter att de kom på plats.

Här är gatorna i Hässelby-Vällingby som det införts trafikåtgärder på

I augusti 2018 beslutade trafiknämnden om trafiksäkerhetsåtgärderna till en investering om 80 miljoner kronor.De här gatorna i Hässelby-Vällingby har fått eller får trafiksäkerhetsåtgärder under 2019-2020.

Åtgärderna består av busskuddar, avsmalningar, refuger, asfaltsgupp och i ett fall en rondell.

Astrakangatan, 5 åtgärder

Bergslagsvägen, 2 åtgärder

Björnmossevägen, 2 åtgärder

Ekvägen, 2 åtgärder

Loviselundsvägen, 3 åtgärder

Maltesholmsvägen, 8 åtgärder

Melongatan, 2 åtgärder

Persikogatan, 2 åtgärder

Råckstavägen, 5 åtgärder

Sandviksvägen, 8 åtgärder

Skattegårdsvägen, 5 åtgärder

Solleftegatan, 3 åtgärder

Sörgårdsvägen, 5 åtgärder

Täbylundsvägen, 1 åtgärd

Vällingbyvägen, 4 åtgärder

Växthusvägen, 2 åtgärder

Ångermannagatan, 4 åtgärder

Årevägen, 1 åtgärd (ny rondell, korsningen Jämtlandsgatan)

Totalt antal åtgärder: 64

Visa merVisa mindre

Trafiksäkerhetsåtgärder i Hässelby-Vällingby

Platserna för åtgärder har valts utifrån fem kriterier:
Låg hastighetsefterlevnad.
Många olyckor.
Närhet till skola.
Röda kvalitetsavvikelser enligt metoden Rätt fart i staden.
Sträckor där hastigheten höjts av staden.