Drevan. Föroreningarna på sjöbotten har minskat över tid, som här i Drevviken. Foto: Mattias Kamgren (arkivbild)

Farstas sjöbottnar inte i botten

Sjöbottnarna i Magelungen, Drevviken och Flaten innehåller lägre halter av metaller och andra föroreningar än Mälaren, Brunnsviken och flera mindre sjöar i Stockholm.

  • Publicerad 16:59, 19 nov 2020

Det visar en kartläggning av sedimentlagren i sjöarna som gjordes 2015-2018, och som nu presenterats för politikerna i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

De uppmätta halterna i de tre söderortssjöarna låg generellt under gällande gränsvärden för kemisk och ekologisk status. Kartläggningen visade också att föroreningarna minskat över tid.

Negativa undantag var halterna av nickel, och det högfluorerade och hälsofarliga ämnet PFOS, som var högre i Drevviken och Magelungen än i många av andra sjöarna.