Farsta och Hökarängen knyts ihop – tyck till om nytt förslag

Lingvägen ska förlängas och knyta ihop Farsta och Hökarängen. I det nya förslaget har husen flyttats och blivit färre – för att göra ett mindre ingrepp i den värdefulla naturen. Fram till den 5 oktober kan du tycka till om förslaget.

  • Publicerad 05:00, 10 sep 2020

Planerna på att knyta ihop Hökarängen och Farsta är inte nya.

Redan 2013 kom det första förslaget till en ny detaljplan för ny bebyggelse i området mellan Lingvägens södra ände och Farstavägen. Efter protester från grannar och myndigheter tog staden tillbaka projektet till ritbordet.

– Det fanns invändningar. De gällde dels att bostadshusen placerades i natur som ur ett ekologiskt perspektiv har bedömts som än mer värdefull än där husen placeras i nuvarande förslag, dels att det genom området går ett viktigt spridningssamband för arter som trivs i barrskog, berättar Anna Olmårs, stadsplanerare på Stockholms stad.

2014 föreslog exploateringskontoret i Stockholms stad att Lingvägen skulle förlängas söderut och knytas ihop med Farstavägen.

Illustration: BAU

Nu har stadsbyggnadskontoret tagit fram ett nytt, omarbetat förslag till detaljplan.

De sex punkthusen har blivit tre, och flyttats för att ingreppet i  naturen ska bli mindre. I det nya förslaget ingår även Lingvägens förlängning.

– Det gör det lättare att ta sig mellan Hökarängen och Farsta, med alla trafikslag. Att stadsdelarna ska bindas ihop står i stadens översiktsplan, där just den här delen av Lingvägen pekas ut, säger Anna Olmårs.

Samrådet, där alla kan tycka till om planerna, pågår till och med den 5 oktober.

Fakta

Kvarteret Samsö

Det nya förslaget till detaljplan för kvartet Samsö i Farsta innehåller:

  • 160 bostadsrätter i tre punkthus utmed en förlängning av Lingvägen
  • Nybyggnad av en ny förskola
  • Utbyggnad av Kvickentorpsskolan så att den kan ta emot 1100 elever
  • En förlängning av Lingvägen söderut så den knyts ihop med Farstavägen

Planerad byggstart för bostäderna, enligt en grov tidsplan, är 2024. Bygget av vägen kan börja något år tidigare.

Samrådet pågår till den 5 oktober.

Källa: Stockholms stad
Visa merVisa mindre