Farsta bibliotek vill locka ny målgrupp

Bibliotek är en självklar plats för alla som gillar böcker. Farsta bibliotek försöker nu med något annorlunda – att locka till sig personer som inte läser. Varannan tisdag under våren hålls träffen Shared reading.

  • Publicerad 17:25, 23 jan 2019

Nyligen hölls första träffen. Då kunde vem som helst, oavsett bakgrund och läsintresse, vara med och höra på litteratur. Fokus låg inte på författare eller kvalitet, utan på att deltagarna fick prata fritt om sina upplevelser av texten.

– Shared reading kallas det. Det är en metod som vill möjliggöra för de som vanligtvis inte läser att kunna ta till sig det bästa med litteraturen, säger Lena Sundström, en av bibliotekarierna driver projektet.

Det går till så att bibliotekarierna väljer ut textstycken, korta noveller eller dikter de själva tycker om. Sedan läser de upp dem för en mindre grupp där det finns utrymme för funderingar och reflektion.

Metoden kommer från England

Metoden är utvecklad av Jane Davis, en engelsk lärare och litteraturvetare. Projektet är mer socialt än kulturellt, där målen är ökat välmående och stärkt samhällsgemenskap.

– Det här ger något. En möjlighet att tryggt föra samtal. Att få nya tankar och insikter. Det kan bli rätt personligt när någon ger sin syn på en berättelse eller en karaktär, säger Lena Sundström.

Var skeptisk först

Till en början var hon skeptisk. Hon tänkte att shared reading inte var något nytt, utan en form av högläsning som redan provats. Men efter att ha gått en utbildning i metoden ändrade hon sig.

– Det var länge sedan någon lyfte litteratur på det här sättet. Alla är på samma nivå och det är utbytet mellan människor som är i fokus, inte texten eller författaren.

Det ingår i vårt demokratiuppdrag.

Lena Sundström, bibliotekarie

Fem personer kom till första träffen till Farsta. De flesta var redan intresserade av att läsa. Målet med projektet är att nå ut till fler. Och förhoppningen är att intresset blir så stort att biblioteket kan skapa flera grupper.

Träffar varannan tisdag

– En fråga som bibliotekarier hela tiden ställer sig är hur vi ska förmedla att biblioteket är till för alla. Det ingår i vårt demokratiuppdrag.

Nästa träff är 5 februari klockan 18.00 till 19.00 och därefter varannan tisdag under hela våren.

– Det är helt okej att komma och prova på utan att binda sig. Man ska inte vara rädd. Efter det senaste tillfället var alla nöjda. Vi skulle bara hålla på i 30-40 minuter men körde istället på över en timme. Det kändes som att vi aldrig blev färdiga, säger Lena Sundström.

Reporter: Jan Ahmadi, journaliststudent

Fakta

Shared reading

• Metoden är utvecklad av Jane Davis, en engelsk lärare och litteraturvetare.

• Hennes organisation, The Reader, riktar sin verksamhet mot personer i olika typer av socialt utanförskap, exempelvis människor som sitter i fängelse, nyblivna pensionärer eller unga människor som känner sig ensamma.

• Det är ett socialt projekt mer än ett kulturellt, där målen är ökat välmående och stärkt samhällsgemenskap.

• Farsta bibliotek håller träffar varannan tisdag, med start 8 januari.

Visa merVisa mindre