Hugga i. Runt 300 sommarjobb kommer att erbjudas Järfällas unga i sommar. Genrebild från sommarjobbare i södra Stockholm. Foto: Maja Brand

Färre sommarjobb för Järfällas unga i år

300 kommunala sommarjobb kommer att erbjudas i Järfälla i år, mot 500 i fjol. Men enligt kommunen beror inte minskningen på coronapandemin.

  • Publicerad 11:05, 11 maj 2020

Jag är väldigt glad över att vi kommer leverera 300 platser.

I Stockholms stad gav det politiska styret nyligen besked om att runt hälften av alla planerade sommarjobbstillfällen kommer att dras in. Detta på grund av att många av jobben finns inom äldreomsorg, LSS och förskolor, och att jobben där på grund av smittorisken slopas.

Men i Järfälla kan kommunen erbjuda runt 300 jobb. Förvisso 200 färre än i fjol, något som dock beror på en minskad arbetsmarknadsbudget, vilket vi tidigare rapporterat om, och inte coronasmittan.

– Jag är väldigt glad över att vi kommer att kunna leverera 300 platser i sommar. Det är viktigt för alla de Järfällaungdomar som hoppas på att kunna få ta sina första steg in på arbetsmarknaden, skriver Richard Lindforss (M), ordförande i kompetensnämnden, i ett mejl till JärfällaDirekt.

Alla kan inte ta emot

Vissa verksamheter inom kommunen kommer inte att kunna ta emot sommarjobbare som planerat, på grund av smittorisk och att arbetsbelastningen redan är hög, uppger Lindforss. Därför har arbetstillfällen istället hittats inom andra områden i kommunen.

Han skriver vidare att kommunen hoppas kunna erbjuda ytterligare några arbetstillfällen genom extra medel som de sökt från Arbetsförmedlingen.

Förra året övergick sommarjobben från att vara två veckors feriepraktik till tre veckors sommarjobb, samtidigt som runt 1000 färre ungdomar erbjöds jobb.

LÄS ÄVEN: Över 1000 färre sommarjobb för Järfällas unga i år

Sommarjobb

I år kommer runt 300 ungdomar att erbjudas kommunalt sommarjobb.

I fjol fick runt 500 ungdomar sommarjobb, och året dessförinnan runt 1600 ungdomar. Då låg dock jobbperioden på två och inte tre veckor, och upplägget har gjorts om.