Projektansvariga Charlotta Rosén presenterade den nya detaljplanen för Sturekvarteret. Foto: Sandra Eriksson

Färre rivningar och mer plats för folk – här är nya Stureplanerna

Stureplanerna har länge varit föremål för livlig debatt. I morse presenterades den nya detaljplanen – med färre rivningar och fokus på att göra fler utrymmen tillgängliga för allmänheten.

  • Publicerad 15:39, 19 jun 2019

Det historiska Sturekvarteret ägs sedan 2006 till stor del av den emiratiska pensionsfonden ADIA.

De senaste åren har de tillsammans med Stadsbyggnadskontoret tagit fram ett förslag för hur man ska restaurera, bygga om och modernisera kvarteret.

En modell av det nya Sturekvarteret ställs ut i Sturegallerian. Foto: Sandra Eriksson

Färre rivningar

Stureplanerna har länge varit föremål för livlig debatt.

Planförslaget från 2017, som innebar att stora delar av kvarteret skulle rivas, väckte så massiva protester att stadsbyggnadsnämnden valde att göra om det.

I morse offentliggjordes den nya detaljplanen, där har man tagit hänsyn till de synpunkter som staden, allmänheten och andra remissinstanser framförde.

Framförallt kommer inte lika mycket, som tidigare var planerat, att rivas.

Enligt förslaget kommer parkeringshuset på Grev Turegatan fortfarande att ryka, likaså 80-talshuset på Humlegårdsgatan 17 där ett nytt hotell med 135 rum och takterrass planeras.

Mer tillgängligt

Samtliga fasader i kvarteret kommer att renoveras och innergårdar och nya publika ytor kommer att bli mer tillgängliga.

Det innebär bland annat att det kommer finnas fler gångar som ansluter till gator och torg runtom Sturekvarteret.

– Stadens vision har hela tiden varit att öppna upp kvarteret, säger Charlotta Rosén som är projektansvarig för Sturekvarteret.

Jens Randecker på Sweco Architects visar upp hur Marmorhallen ska se ut efter renoveringarna. Foto: Sandra Eriksson

Marmorhallen knyts samman med tunnelbanan

Till de största förändringarna hör Bångska palatset, vars fasad som kommer att återfå sitt originalutförande.

Dessutom kommer dess historiska innergård att återskapas framför Sturebadet med en egen utgång till Humlegårdsgatan.

Marmorhallen ska kopplas samman med Sturegallerian och Östermalms tunnelbaneuppgång och torget där restaurang Tures ligger i dag kommer att friläggas så att Freys hyrverk synliggörs.

Dessutom kommer marken under Sturegallerians butikers nuvarande lokaler att förvandlas till butiksytor.

Jens Randecker och Charlotta Rosén visar upp det nya förslaget till detaljplan för Sturekvarteret. Foto: Sandra Eriksson

Hoppas på byggstart 2021

Under sommaren ställs den nya detaljplanen ut inne i Sturegallerian och i dag startar även stadens granskningsutställning som pågår till 14 augusti.

– Vi hoppas på ett antagande av den nya detaljplanen under hösten och en byggstart 2021, säger Charlotta Rosén.

Bygget beräknas ta totalt sju år och planen är att genomföra det i två faser, så att verksamheterna i Sturekvarteret kan hålla öppet under tiden.

Här kan du kolla in förslaget själv.

Fakta

Huvudsakliga förändringar i det nya förslaget

✔️ Bångska palatsets fasad mot Stureplan återskapas till original, palatsets flyglar bevaras och innergården återskapas

✔️ Verksamheterna i Sturekvarteret kommer att hålla öppet under genomförandetiden

✔️ Varuintaget på Humlegårdsgatan blir kvar men framtidens leveranser samordnas bättre för att minska trafiken

✔️ Kvarteret får en ny entré och ett nytt hotell mot Humlegårdsgatan

✔️ Ett nytt offentligt stråk mellan Marmorhallen och Freys hyrverk skapar bättre koppling och siktdjup

Visa merVisa mindre