Färre nyanlända – nu kan Nacka sälja bostäder

Nacka kan sälja bostäder som köpts in för nyanlända. Behovet av lägenheterna har minskat, och lägenheterna är inte heller alltid anpassade efter behovet.

  • Publicerad 09:00, 15 nov 2018

I dag har Nacka kommun 250 bostäder som hyrs ut till nyanlända.

Drygt 100 av lägenheterna är bostadsrätter.

Tar emot 180 nyanlända 2019

2019 ska Nacka ta emot 180 nyanlända, att jämföra med 370 nyanlända 2017 och cirka 270 nyanlända 2018.

Det färre antalet nyanlända gör att behovet av bostäder minskar.

Kommunen utreder nu att sälja bostäder.

– Det är inte beslutat hur många bostäder eller vilka som kommer påverkas. Just nu utreder vi olika möjligheter. Det är både uppsägning av inhyrningsavtal och försäljning som undersöks just nu, säger Caroline Pierrou, gruppchef på kommunens enhet för fastighetsförvaltning.

Inte alltid anpassade

En orsak till att kommunen vill göra sig av med bostäder är dels minskat behov, dels att vissa bostäder inte är anpassade till behoven. Som följd kommer kommunen att hyra nya bostäder som passar behovet bättre, säger Caroline Pierrou.

Nacka har satt två år som maxtid för nyanlända att bo i kommunens genomgångsbostäder. Därefter måste de nyanlända ordna med bostad på egen hand.