Allt färre elever går ut årskurs 9 med behörighet till gymnasiet, enligt siffror från kommunen. Foto: Claudio Britos

Färre i Huddinge behöriga till gymnasiet

För tredje året i rad har Huddinges niondeklassare höjt sitt genomsnittliga meritvärde – men allt färre får godkänt i alla ämnen.

  • Publicerad 12:13, 23 jun 2020

Varje år sammanställer kommunen niornas betygsresultat i de kommunala grundskolorna. Vårterminen 2020 ligger elevernas meritvärde på 235,8, en ökning från 235 förra året.

Indelat efter kön ligger flickornas meritvärde på 247,5, medan pojkarnas ligger på 225,2. Flickornas har sänkts lite sedan förra året, medan pojkarnas har ökat så mycket som från 218,5 till 225.2.

– Vi har länge arbetat för att pojkarna ska höja sitt meritvärde och just i år har de gjort det, vilket känns helt fantastiskt roligt. Pojkarnas meritvärde är det högsta någonsin, säger Kerstin Andersson, utbildningsdirektör på barn- och utbildningsförvaltningen, i ett uttalande på kommunens hemsida.

Färre får betyg i alla ämnen

Men för andra året i rad är det också fler som inte fått minst E i alla ämnen, och färre har fått gymnasiebehörighet, i alla kategorier. Störst är sänkningen vad gäller behörighet till de naturvetenskapliga programmen.

I årskurs 6 har det genomsnittliga meritvärdet också förbättrats jämfört med i fjol. Samtidigt är andelen elever med minst E i alla ämnen fortfarande lägre än den var 2013–2018.

Men i år har kurvan för sjätteklassarna vänt uppåt, och fler har godkänt i alla ämnen än förra året.