På tisdag ändras reglerna för barn till arbetslösa och föräldralediga. Foto: Jannie Flodman

Färre förskoletimmar för barn till arbetslösa och föräldralediga

Barn till föräldralediga och arbetslösa i Tyresö får från och med tisdag gå färre timmar i förskolan. Det beslutet togs i går, torsdag. "Det var ett ofrånkomligt beslut", säger Jannice Rockstroh (S).

  • Publicerad 15:39, 11 dec 2020

Barn till föräldraledig får i dag gå upp till 24 timmar per vecka i förskola i Tyresö. För barn till arbetslösa gäller 30 timmar.

För båda grupperna ändras det till 15 timmar – vilket enligt lagen är minimum – på tisdag 15 december. Det beslutade barn- och utbildningsnämnden i torsdags.

– Det är inte ett beslut vi önskar men den extraordinära situationen vi befinner oss i kräver det. Vi har en personalgrupp som är extremt slut, riskerar att bränna ut sig och behöver tid för återhämtning, säger Jannice Rockstroh (S), nämndordförande.

Bakgrunden är hög arbetsbelastning till följd av hög sjukfrånvaro bland personal.

Varför tar ni beslutet just nu?

– Beslutet kommer ur att det har varit många månader med hög frånvaro utan återhämtning och utan slutdatum i kombination med personalens och rektorernas signaler att det är extremt ansträngt i verksamheterna, säger Jannice.

Haninge förlänger 15 timmars förskola fram till sommaren

Elisabet Schultz är chef för barn- och utbildningsförvaltningen.

Vad hoppas du att beslutet leder till?

– Vi hoppas att barnens vistelsetider går ner lite vilket gör att belastningen på pedagogerna minskar. Vi har ganska trötta pedagoger som har jobbat under ganska hårda förhållanden sedan mars. Vi vill värna om dem så att vi kan ha pigg personal och bra kvalité.

Högre frånvaro under våren

Hon berättar att frånvaron bland personalen generellt var högre under våren.

– Under hösten har i stället vissa förskolor varit hårt drabbade.

Hon tillägger:

– Jag tycker att vi har bedrivit en bra verksamhet och försökt hitta lösningar. Personalen har gjort och gör ett fantastiskt jobb men är nu sliten och trött.

Ingen förskola har stängt

Ingen förskola har behövt stänga på grund av pandemin, uppger Elisabet.

– Däremot har det hänt att vi på grund av personalbrist vädjat att föräldrar hämtar tidigare.

Elisabet Schultz. Foto: Liza Simonsson

Beslutet gäller också andra barn som haft rätt till maximalt 24 timmars avgiftsfri allmän förskola. Det handlar om en handfull barn i Tyresö, enligt Elisabet.

– Det kan handla om föräldrar som har valt att stanna hemma med sina barn.

Gäller till mars

Gårdagens beslut gäller till och med den 31 mars.

– Det kan finnas anledning att avsluta tidigare om situationen blir bättre och det kan komma att förlängas om situationen förvärras, säger Jannice.

Haninge tog beslut i våras

Tyresö är inte först ut med ett liknande beslut. Haninge begränsade vistelsetiden i början av pandemin och förlängde perioden senast i onsdags.

– Vi har härdat ut, men det finns en gräns, säger Elisabet.

Flera kommuner har infört mindre vistelsetid

I mars beslutade flera kommuner att helt stoppa eller införa begränsad vistelsetid i förskolan för barn till arbetslösa, föräldralediga och korttidspermitterade för att minska trycket på personalen.

Falkenberg, Boden, Ånge och Luleå var kommuner som helt sade stopp till vissa barngrupper, trots att det enligt Skolverket inte är förenligt med skollagen. Stoppet kan komma att prövas av myndigheten.