Färre barn väntas födas i sommar, enligt regionens förlossningssamordnare. Foto: Mostphotos

Färre födslar i sommar – nio månader efter barnmorskekrisen

I sommar kommer det att födas långt färre barn i Region Stockholm jämfört med förra sommaren. Vad det beror på vet man inte, men kanske barnmorskekrisen spelat in.

  • Publicerad 05:15, 12 maj 2022

Generellt så påverkas beteenden av det som händer i samhället.

Det kommer att födas färre barn i sommar än vad regionens prognoser visat. Jämfört med sommaren 2021 är det en minskning med över tusen födslar vid förlossningsklinikerna.

Vad det beror på kan man bara spekulera i. Men en hypotes är att höstens barnmorskekris gjort att kvinnor tvekat inför att bli gravida.

– Vi vet att generellt så påverkas beteenden av det som händer i samhället, vi vet också att coronapandemin påverkat viljan att skaffa barn, säger Kyriaki Kosidou vid CES, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin.

En av fem tvekade

CES gjorde en enkätundersökning i slutet av 2020, och då uppgav en av fem kvinnor att de ville vänta med barn på grund av covid-19.

Mindre sex trots mer tid tillsammans

– Så det kan vara så att kvinnor påverkats av barnmorskekrisen, men vi har inte ännu specifikt tittat på det, vore dock intressant göra, säger hon.

Sade upp sig

Krisen kulminerade i höstas när barnmorskor vid förlossningsklinikerna på framför allt Danderyds sjukhus och Södersjukhuset sade upp sig på löpande band i protest mot den tuffa arbetsmiljön.

Det de främst vände sig emot var att ta ansvar för flera förlossningar samtidigt. Till slut sköt regionen till över en halv miljard kronor och ett program för bättre arbetsförhållanden togs fram.

De blir färdiga barnmorskor – mitt i förlossningskrisen

De barn som föds i sommar blev alltså till mitt under brinnande barnmorskekris. Men det ser ut som att tveksamheten inför att skaffa barn startade tidigare än så.

Färre barn föds

Hittills under 2022 har det fötts färre barn (8 851 barn januari-april) än motsvarande period 2021 (9 586). Och trenden med färre förlossningar än vad prognoserna visat har pågått ett tag.

För 2021 var prognosen 30 050 förlossningar mot 28 843 faktiska födslar. Året innan föddes 28 362 barn, 1 688 färre än man räknat med.

Trots färre förlossningar: Födande får inte plats

För dem som arbetar med bemanning på förlossningsklinikerna inför sommaren underlättar det nog med färre förlossningar.

Samma kapacitet

Enligt regionens förlossningssamordnare Nicole Silverstolpe kommer kapaciteten att vara densamma som sommaren 2021.

– Sommarplaneringen är i grunden klar, även om det fortfarande finns vissa luckor i bemanningsschemat. Klinikerna fortsätter att arbeta för att täcka upp dessa luckor, och de sex förlossningsklinikerna kommer därför att fortsätta sitt förtätade samarbete under sommaren, säger hon i ett pressmeddelande.

Sommarbarnen

Antal nyinskrivna vid barnmorskemottagningarna november 2021-mars 2022 (året innan inom parentes).

Inskrivning sker oftast i graviditetsvecka 6-8, och de som skrivs in vid den här tiden väntas föda under sommaren.

November: 2 768 (2 758)

December: 2 467 (2 679)

Januari: 2 468 (2 805)

Februari: 2 295 (2 696)

Mars: 2 359 (2 870)

Källa: Region Stockholm

Visa merVisa mindre

Kyriaki Kosidou tycker att sambandet nedgången i antalet förlossningar och barnmorskekrisen vore intressant att undersöka. Foto: Centrum för samhällsmedicin och epidemiologi