Försörjningsstöd. Pengar kan fås för att exempelvis kunna betala hyra och elräkning, mat och kläder eller läkarbesök och medicin. Mottagaren ska ha sökt andra bidrag och i första hand använda eventuella besparingar. Foto: Mikael Andersson

Färre får ekonomiskt bistånd i Hässelby-Vällingby

Minskad arbetslöshet, färre anvisningar av nyanlända och riktade satsningar. Där finns några av förklaringarna till att antalet hushåll med ekonomiskt bistånd gått ned i stadsdelen.

  • Publicerad 09:58, 8 dec 2021

Till följd av pandemin fick stadsdelsförvaltningen i Hässelby-Vällingby i år mer pengar till socialbidrag. Men den förväntade ökningen av hushåll med socialbidrag, eller ekonomiskt bistånd som det heter på kommunspråk, har uteblivit.

I stället har det skett en nedgång av antal hushåll med ekonomiskt bistånd. Trenden har pågått sedan 2019 enligt en rapport som presenterats för stadsdelsnämnden.

"Stor efterfrågan på arbetskraft"

Enligt Fredrik Skoglund, avdelningschef på Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, går det att förklara en del av årets nedgång med en allmän nedgång av arbetslösheten.

"Det är stor efterfrågan på arbetskraft i sektorer som normalt attraherar den grupp som skulle ha sökt sig till försörjningsstödet." skriver Fredrik Skoglund i ett mejl till Mitt i.

Antal hushåll i Hässelby-Vällingby med ekonomiskt bistånd

Januari 2020: 956 hushåll.

Augusti 2021: 881 hushåll.

381 personer: Flest bidragsmottagare, 381 personer, fanns i augusti 2021 i kategorin "ensamma män utan barn".

443 barn: Antalet barn i familjer med ekonomiskt bistånd har minskat från 526 barn i januari 2021 till 443 barn i maj 2021.

Visa merVisa mindre

Avdelningschef. Fredrik Skoglund. Foto: Ewa Malmsten Nordell

Satsningar

Som viktiga för nedgången framhåller Skoglund också satsningar på så kallade extratjänster i samarbete med Jobbtorg och Arbetsförmedlingen. Han lyfter också fram satsningen på de kommunala "Stockholmsjobben" som är tidsbegränsade anställningar som kombineras med studier eller annan arbetsträning.

"Tidigare satsningar på utbildning har möjliggjort att en del av våra klienter blivit mer attraktiva för anställning. Till exempel har utbildningar till undersköterska, som en del fått, gjort att de kunnat få arbete."

Utöver minskad arbetslöshet och riktade insatser går delar av nedgången enligt rapporten att förklara med att färre nyanlända anvisats till boenden i stadsdelen.

Ett lägre mål

Under årets första åtta månader fick 2,15 procent av Hässelby-Vällingbys invånare ekonomiskt bistånd. Siffran är precis på årsmålet för stadsdelen. Den är dock högreän kommunfullmäktiges årsmål för hela Stockholms stad på 1,5 procent av befolkningen.

"Det beror på den demografiska sammansättningen av invånare i stadsdelen. Vi har sex anvisningsboenden  i stadsdelen och integrationsarbetet pågår. Men förändring sker inte snabbt, speciellt inte i ett läge där pandemin hindrat att många insatser inte kunnat genomföras och många aktiviteter behövts ställas in." skriver Fredrik Skoglund.