Flemingsbergs station studeras, i ett internationellt projekt för att få ner droghandeln runt pendeltågsstationerna. Foto: Mostphotos

Färre droger vid Flemingsbergs station – med hjälp av Colombia

Färre droger – och tryggare pendeltågsstationer. Sverige tar hjälp av Colombia för att förbättra säkerheten i kollektivtrafiken, skriver tidningen Huddinge direkt.

  • Publicerad 09:34, 4 dec 2019

Det är Huddinge direkt som berättar att deltagare från Sverige, under ledning av Svenska institutet, åkt till Medellín i Colombia för att studera hur de jobbar med trygghetsfrågorna.

Syftet är att, ihop med MTR, minska droghandeln runt Stockholms pendeltågsstationen. Projektet pågår i tre år och det är Flemingsbergs station som ska studeras.

– Den öppna droghandeln är absolut inte värst på Flemingsbergs station. Men det finns andra förutsättningar där som är intressanta, inte minst eftersom området står inför så stora förändringar de kommande åren. Det ger oss möjlighet att få in trygghetsskapande åtgärder i ett tidigt skede och att förändra de offentliga ytorna, säger Thomas Ahlskog, trygghetschef på MTR Nordic till Huddinge direkt.

Förutom Colombia och Sverige ingår även Braslien och Mexiko i projektet samt flera olika samverkanspartners förutom MTR, såsom till exempel KTH, UN Impact Hub och Buisness Sweden. Besöket i Colombia är en del av projektet.