Färre bilar när Södertäljevägen förtätas

Planerna på att knyta samman Liljeholmen och Södermalm dras igång på nytt. Visionen är att Södertäljevägen ska förvandlas till urban stadsgata.

  • Publicerad 12:29, 2 nov 2017

I flera år har en omvandling av Södertäljevägen diskuterats utan att något har hänt. Nu har exploateringsnämnden, trafiknämnden och stadsbyggnadsnämnden fått i uppdrag att påbörja planeringen av projektet på nytt.

– Projektet innebär att Södertäljevägen kan omvandlas från att idag vara en trafikled till att i framtiden bli en stadsgata likt Götgatan. Genom att kompletta med bostäder, kontor och kommersiella lokaler längs med vägen skapar vi en ny stadsgata, säger Roger Mogert (S), stadsbyggnadsborgarråd.

Så ska Liljeholmen komma närmare Söder

Idag beskrivs Södertäljevägen som överdimensionerad och som en barriär i stadsmiljön. Genom att bygga om vägen och minska trafiken hoppas man på en sammanhängande urban mijö.

– Det ska fortfarande gå trafik på vägen. Skillnaden är att biltrafiken kommer få mindre plats.

För några år sedan kom NCC tillsammans med Stockholmshem med ett förslag på hur man kan överdäcka Södertäljevägen och bygga 1 500 nya bostäder. Även fastighetsbolaget Jernhusen, som äger stora delar av marken runt Liljeholmen, tog fram en vision för området. Även de ville överdäcka Södertäljevägen och bygga 3 000 nya bostäder. Men idag har planerna förändrats.

Höghusen vid Marievik fortfarande aktuella

– Förhoppningen är att det inte ska behövas en överdäckning eller någon tunnel utan att vi kan bygga runt om den befintliga vägen. Det kommer utredas med start nästa år, säger Roger Mogert och fortsätter:

– Just nu pågår stora stadsutvecklingsprojekt både i Marievik och i Lövholmen, omvandlingen av Södertäljevägen är en del av detta projekt. I dagsläget går det inte att säga hur många bostäder som kan byggas men det rör sig om uppåt några tusen enligt tidiga beräkningar, säger han.